< Tidsskriftet NOMOS
 
 

NOMOS 2:1

(2004)

 
 
 
 
Indhold:
Roger Scruton: Hvorfor jeg blev konservativ.
Kun i trykte udgave [Bestil]
Peter Lindskov Andersen: En stat af retslærde. Digteren Matthias Claudius' konservative kritik af Den Franske Revolution og dens menneskerettigheds-dyrkelse
[PDF - læs/udskriv]
Søren R. Fauth: "En mening! En mening! Mit kongerige for en mening!" Tysk litteraturs neokonservative "enfant terrible" Botho Strauss
[PDF - læs/udskriv]
Børge Kristiansen: Hvis vi alle er syndere - hvad så? Det afmægtige menneske fra Luther til vore dage - eller egoismens problem, 2.del
[PDF - læs/udskriv]

Anmeldelser

- Anders Ehlers Dam: Forandre for at bevare? - tanker om konservatisme (2003) [Læs]

- Palle Fogtdal: Danskere før og nu. Fotodokumentar. (2004) [Læs]

- Stig Wørmer: Danmark og Skåne. Fra krig og forsvenskning til Øresundsregion (2003) [Læs]

 
 
 
Forfattere og oversættere:
Roger Scruton, f. 1944, filosof, har forfattet talrige bøger og artikler, redigeret det konservative Salisbury Review og har lavet radio- og fjernsynsprogrammer. Har været professor ved Birkbeck Collage i London og ved Boston Universitet. Af bøger om politik kan nævnes: The Meaning of Conservatism (1980; nyeste udg. 2001), The West and the Rest (2002) og The Need for Nations (2004). Om filosofi og æstetik bl.a.: Kant (1982), An Intelligent Person's Guide to Philosophy (1996) og The Aesthetics of Music (1997). Artiklen "Why I became a conservative" blev trykt i The New Criterion (bd. 21, nr. 6) februar 2003 og foreligger med dette nummer af Nomos for første gang på dansk oversat af Jens Kolmos Serritslev.
Jens Kolmos Serritslev, f. 1962, stud. scient. pol. ved Københavns Universitet. Oversættelse af Roger Scrutons 'Hvorfor jeg blev konservativ'.
Peter Lindskov Andersen, f. 1972, cand. mag. i historie og dansk fra Aarhus Universitet.
Søren R. Fauth, f. 1971, cand. mag. i tysk og teatervidenskab fra Københavns Universitet. Arbejder på en doktorafhandling ved universitetet i Kiel om Schopenhauers påvirkning af Vilh. Raabes sene forfatterskab. Arbejder desuden på den første fuldstændige oversættelse til dansk af Schopenhauers hovedværk Die Welt als Wille und Vorstellung, hvoraf bind 1 udkommer på Gyldendal til efteråret.
Børge Kristiansen, f. 1942, mag.art. og dr.phil.; docent ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Doktordisputats udgivet under titlen: Unform - Form - Überform. Thomas Manns 'Zauberberg' und Schopenhauers Metaphysik. Kbh. 1978. (2. rev. udg. 1986. Tredje udg. under udgivelse). Desuden under udgivelse: Korset el/er Champagneglasset. En analyse af Henrik Pontoppidans roman 'Lykke- Per' i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. Kommer til november.
 
 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg