< Tidsskriftet NOMOS
 
 

NOMOS 1:2

(2003)

 
 
 
 
Indhold:
Robert D. Kaplan: Var demokratiet blot for en stund? Kun i trykte udgave [Bestil]
Jesper Kurt-Nielsen: Danmark og Nias. Kulturbevarelse og museumssamarbejde
[PDF - læs/udskriv]
Børge Kristiansen: Hvis vi alle er syndere - hvad så? Det afmægtige menneske fra Luther til vore dage - eller egoismens problem, 1.del
[PDF - læs/udskriv]
Søren Hviid Pedersen: Konservativ eksistentialisme. En introduktion til Eric Voegelins forfatterskab
[PDF - læs/udskriv]
Jesper M. Rosenløv: Rejser i anarkiet. Verden ifølge Robert D. Kaplan
[PDF - læs/udskriv]
 
 
 
Forfattere og oversættere:
Robert D. Kaplan, f. 1952, uddannet ved University of Connecticut; medredaktør af det amerikanske tidsskrift Atlantic Monthly. Kaplan er tilknyttet New American Foundation som seniorforsker samt World Economic Forum; er desuden konsulent for U.S. Army's Special Forces og forelæser ved amerikanske militærakademier og universiteter, herunder Harvard og Wharton School ofBusiness. Har bl.a. skrevet følgende bøger: The Balkan Ghost (1993), The Ends of the Earth (1995) og The Coming Anarchy (2000). Kaplans februarbidrag til Atlantic Monthly 1994 'The Coming Anarchy' samt artiklen 'Was Democracy Just a Moment?' fra december 1997 skabte debat på højeste niveau i Washington og i FN. Sidstnævnte artikel foreligger med dette nummer af Nomos for første gang på dansk oversat af Jesper M. Rosenløv.
Jesper Kurt-Nielsen, f. 1961, BA i historie og kunsthistorie fra Københavns Universitet; uddannet web-designer; akademisk medarbejder i Etnografisk Samling på Nationalmuseet.
Børge Kristiansen, f. 1942, mag.art. og dr.phil.; docent ved Institut for Tysk og Nederlandsk på Københavns Universitet. Doktordisputats udgivet under titlen: Unform - Form - Überform. Thomas Manns 'Zauberberg' und Schopenhauers Metaphysik. Akademisk Forlag, København 1978. Anden rev. udg.: Bouvier Verlag, Bonn 1986. Tredje udg. under udgivelse. Desuden under udgivelse: Korset el/er Champagneglasset. En analyse af Henrik Pontoppidans roman 'Lykke- Per' i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi.
Søren Hviid Pedersen, f. 1966, cand.scient.pol. fra Århus Universitet og Ph.d. i politisk filosofi fra University of Essex, England; lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.
Jesper M. Rosenløv, f. 1970, cand.mag. i historie og religionshistorie fra Københavns Universitet. ph.d.-stipendiat ved Institut for historie.
 
 
 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg