Peder Syv

(1631-1702)

Sprogforsker og folkemindesamler. Præst i Hellested. En af repræsentanterne for det 17. årh.s bestræbelser for skabelsen af en sprogvidenskab i modersmålets ånd til afløsning af den klassiske filologi. Hans værk Nogle betænkninger om det cimbriske sprog (1663), er det første på dansk skrevne forsøg på sammenlignende sprogvidenskab. Kongelig filolog i det danske sprog 1683. Han hørte til en kreds af danske mænd, der virkede for modersmålets ret og havde faglig kontakt med E. Pontoppidan, H. Gerner, L. Kok, J. Bircherod, O. Sperling, A. Magnússon, J. Sorterup, J. Mikkelsen Ravn og F. Rostgaard. I 1682 og 1688 fulgte to store ordsprogssamlinger (Almindelige danske ord-sprog og korte lærdomme, I-II) med ca. 15.0000 folkelige udtryk, talemåder, fyndord, mundheld, lære- og leveregler fra Danmark og Norden, som led i hans kamp mod det latinske, tyske og franske sprog. I disse bøger fremhævede han, at ordsprogene ikke alene er et vidnesbyrd om forfædrenes visdom, men tillige en pryd for sproget. Udgav 1685 den første danske grammatik på dansk (Den danske sprog-kunst eller grammatica). Han nærede en forkærlighed for alt gammelt og arbejdede desuden med arkæologiske spørgsmål f.eks. runeindskrifter. Efterlod et manuskript om danske trylleformler (De vulgi erroribus).

Syvs nationale indstilling kom også til udtryk i hans digtning (Vers om adskillige ting). Hans indsats formåede bl.a. at opildne studenterkammeraten Laurids Kok, forfatteren til fædrelandssangen Danmarks dejligst vang og vænge, og nabopræsten Jørgen Sorterup, der skrev et heltedigt i folkevisestil til Frederik IV og en afhandling om guldhornene. Syv genudgav i 1695 A. S. Vedels Hundredvisebog forøget med hundrede nye viser, bl.a. oversættelser af skjaldekvad og nyere digte som f.eks. den omtale fædrelandssang af Laurids Kok.

 


Tekster af Peder Syv:

Peder Syv: Om modermålets vigtighed - Vort fædrelands sprog (1663)
Peder Syv: Ordsprog om folk og lande (1680´erne)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg