Peter Frederik Suhm

(1728-1798)

Historiker. ”Den danske Livius”. Kongelig historiograf 1787. Hans hovedværk, det uafsluttede Historie af Danmark (14 bind, 1782-1828 færdiggjort af Rasmus Nyerup), var af betydning som kompendium og kronologisering af alt forefaldende kildemateriale. Meget anvendt blev hans lærebog i nordisk historie (Historien af Danmark, Norge og Holsten I-II, 1776). Sin deltagelse i nationale og fremskridtsvenlige strømninger viste Suhm bl.a. ved et forfatningsforslag efter Struensees fald og som fortaler for Norges sag. Udsendte i pjeceform 1772 brevet Til kongen bl.a. med en opfordring til at genindsætte modersmålet i dets rettigheder. Medlem af flere videnskabelige selskaber, bl.a. Det kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog fra 1750. Af andre værker kan nævnes: Forsøg til et udkast af en historie over folkenes oprindelse i almindelighed, som en indledning til de nordiske folks i særdeleshed  (1769), Om de nordiske folks ældste oprindelse (1770), Om Odin og den hedniske gudelære og gudstjeneste udi Norden (1771), Gyrithe eller Danmarks befrielse, prisen for kærlighed (1774), Historie om de fra Norden udvandrede folk I-II (1772-73), Kritisk historie af Danmark udi den hedenske tid fra Odin til Gorm den Gamle I-IV (1774-81). Udgav udover adskillige mindre afhandlinger og kildesamlinger desuden flere sagaer og fortællinger fra Nordens oldtid, oldhøjtyske tekster samt afsluttede Langebeks Scriptores rerum Danicarum. Hans 100.000 bind store bibliotek, der var tilgængeligt for offentligheden, blev efter hans død en betydelig bestanddel af Det Kongelige Bibliotek. 

 


Tekster af Peter Frederik Suhm:

Peter Frederik Suhm: Om trykkefrihed og det danske sprog (1770)
Peter Frederik Suhm: En englænders tanker om de ledende danske kredses xenofili (1771)
Peter Frederik Suhm: Opfordring til kongen (1772)
Peter Frederik Suhm: Opmuntring til de danske og norske (1772)
Peter Frederik Suhm: Om den nationale situation før og nu (1772)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg