Jens Schielderup Sneedorff

(1724-1764)

Forfatter og professor i rets- og statsvidenskab i Sorø. Skrev en række statsfilosofiske arbejder, påvirket af Monstesquieu og Voltaire (bl.a. Om den borgerlige regering, 1757, Breve 1759). Medstifter af Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1759. Støttede og påvirkede Johannes Ewald. Huskes først og fremmest for sit ugeskrift Den Patriotiske Tilskuer, der i perioden 1761-64 blev udgivet med kongelig understøttelse. Udover at give udtryk for sine nationale synspunkter i et for tiden let og forståeligt sprog fremkom Sneedorff heri med indlæg for bondestandens frigørelse og den oplyste enevælde. Hans stil især i syntaktisk henseende opfattedes af eftertiden som et mønster på dansk normalprosa.

 

Læs endvidere:

Arild Hald Kierkegaad: "Dog vort Sprog bør være kiert, og dets Ære Hellig - Om synet på dansk sprog i 1700-tallet", Nomos 3:1

 


Tekster af Jens Schielderup Sneedorff:

F. C. Eilschov, C. F. Wadskiær, J. Schielderup Sneedorff: Om det danske sprogs brug (1746)
Jens Schielderup Sneedorff: Om fædrelandet (1757)
Jens Schielderup Sneedorff: Patriotisk betænkning om det danske sprog (1760)
Jens Schielderup Sneedorff: Om tidens xenofili (1761)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg