Saxo Grammaticus

(ca. 1150-1220)

Historieskriver. Tilhørte formentlig den skånske eller sjællandske lavadel og virkede som skriver eller kansler for Absalon. På Absalons tilskyndelse udarbejdede han mellem 1200 og 1220 sin store Danmarkshistorie, Gesta Danorum, d.v.s. Danernes bedrifter, der i 16 bøger, der strækker sig fra sagnkongen Dans tid til vendernes undertvingelse 1185, bragte dels mundtligt meddelte fortællinger fra Absalon og hans kreds om samtidens begivenheder, dels et væld af sagnagtige overleveringer fra fortiden. Fremstillingens første ni bøger omfatter en livlig skildring af oldhistorien (med omkr. 60 sagnkonger) og fremdrager en rigdom af vikingetidens gamle oldkvad, sagafortællinger og hirdtradition. For de følgende binds vedkommende har kilderne været mere begrænsede (Adam af Bremen, Roskildekrøniken, Svend Aggesen), indtil skildringen fra og med Knud Lavards tid (de sidste tre bøger). Saxo opgiver selv, at formålet med hans værk var at hævde Danmarks navn blandt fremmede. Trangen til at opildne samtiden i den historisk bevægede tid og indskærpe det danske folk, at dets arvefjende var tyskerne er ligeledes tydelig. Fortidens idealer stilles i kontrast med datidens fremmede ”blødsødenhed”, og den gamle nordiske folkeånd søges genoplivet. Værket fik betydning – ikke mindst for dansk nationalfølelse - med de talrige afskrifter fra slutningen af 13. årh. (særligt et uddrag fra 1342 vandt udbredelse) og de senere hyppige fordanskninger: (Christiern Pedersen (1514), A. Sørensen Vedel (1575), N.F.S. Grundtvig 1818-22.

Nyere overs.: F. Winkel Horn (1898), J. Olrik (1908-12), Det danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave (1931-57), Peter Zeeberg (2001).

 

Læs endvidere:

Adam Wagner: "Dansk identitet i den tidlige middelalder", Sagnir 21:2000

Niels Henrik Hansen: "Saxo og venderne", Nomos 4:1

Adam Wagner: "Nationalbevidsthed hos Saxo", Nomos 8:1
(endnu ikke online)

Anders Sørensen Vedel: Om kærlighed til det fædrene land og den danske Saxo-oversættelse - en fortælling om de gamle danske mænds ærlige manddommelige gerninger (1575)

N. F. S. Grundtvig: Om Saxo (omkr. 1817)

Vilhelm la Cour: Fortale til Saxo (1941)

 


Tekster af Saxo:

Saxo: Fortale til danernes bedrifter - forfædrene og fædrelandets forherligelse (omkr. 1208)
Saxo: Om Frode Fredegods love vedrørende landsforrædere og udlændinge (omkr. 1208)
Saxo: Om Starkads vrede over udenlandske og udanske skikke hos kong Ingjald (omkr. 1208)
Saxo: Om den svenske kong Rings nationale tale til sin hær før Bråvallaslaget (omkr. 1208)
Saxo: Om Vithne - dansker af fødsel (omkr. 1208)
Saxo: Om Thyra Danebod - forsvarer af fædrelandets grænser (omkr. 1208)
Saxo: Om biskop Assers og Erik Ejegods kamp for en fri dansk kirke (omkr. 1208)
Saxo: Om Erik Ejegods møde med danske landsmænd i Byzans (omkr. 1208)
Saxo: Om foragten for Knud Lavards udenlandske skikke (omkr. 1208)
Saxo: Om overgreb mod tyskere (omkr. 1208)
Saxo: Om overgreb mod tyskere (omkr. 1208)
Saxo: Om Svend Grathes forkastelse af danske skikke (omkr. 1208)
Saxo: Om Esbern Snares advarsel til Valdemar om at aflægge lensed til en tysk kejser (omkr. 1208)
Saxo: Om Valdemar den Stores hævdelse af af sit hjemlands mildhed over for udenlandsk ufølsomhed (omkr. 1208)
Saxo: Om dansk togt mod baltiske sørøvere - en udlænding indgyder danskerne mod (omkr. 1208)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte
 

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg