Christiern Pedersen 

(ca. 1480-1554)

Kannik, forfatter, bogtrykker og udgiver. Kannik i Lund 1505. Drog på studieophold i Paris (1508-15), hvor han reddede det håndskrift af Saxos Gesta danorum, der ligger til grund for alle senere udgaver. Han var nært knyttet til Christian d.2 som han sluttede sig til under dennes landflygtighed i Nederlandene. Vendte tilbage til Danmark i 1532 og fik efter fredsslutningen amnesti i 1536 og blev beskæftiget med litterære arbejder bl.a. med en fordanskning af Luthers tyske Bibel. Christiern Pedersen var en af de bedste repræsentanter for den side af reformationen, der ville opdyrke modersmålet i kirkens tjeneste og for folkets skyld. Med sin Jærtegnspostil (1515/1518), bearbejdelser af Luthers skrifter og bibeloversættelser (Ny Testamente, 1529/1531) skabte han i en tid, hvor Danmark ellers oversvømmedes af plattysk litteratur, grundlaget for senere tiders danske skriftsprog. Særligt må bibeloversættelsen af 1550, også kaldet Christian d.3.s Bibel, fremhæves. Af andre litterære arbejder kan bl.a. nævnes: Den første latin-danske ordbog, Vocabularium ad usum Dacorum (1510), udgaven af Saxos Danmarkskrønike (Paris 1514), en udgave af Peder Laales danske Ordssprog (1515), to folkebøger, Kejser Karl Magnus Krønike (1534) og Kong Holger Danskes Krønike efter den franske Ogier le Dannoys (15. årh.), som han behandler frit, idet han bl.a. indlemmer Holger Danske i den olddanske kongerække og gør ham til en kristen konge. Holger Danske Krøniken blev vidt udbredt og optrykt adskillige gange. Christiern Pedersen reviderede endvidere Rimkrøniken og påbegyndte ligeledes en dansk oversættelse af Saxos værk samt et tillæg og en fortsættelse hertil. På nær tillæggene og en del af fortsættelsen gik dette arbejde tabt ved Københavns brand 1728.

Litt: C. J. Brandt: Om Lunde-kanniken Christiern Pedersen og hans skrifter. Kbh. (1882); Jens Anker Jørgensen: Humanisten Christiern Pedersen. En præsentation. Kbh. (2007)

 


Tekster af Christiern Pedersen:

Christiern Pedersen: Fortale til Jærtegnspostillen - om forkyndelse på dansk (1515)
Christiern Pedersen: Om rygter blandt danskere om Niels Ebbesens død (omkr.1515)
Christiern Pedersen: Efterskrift til den danske oversættelse af Karl Magnus Krønike - ret dansk som meningmand og de unge kan forstå (1534)
Christiern Pedersen: Kong Holger Danskes Krønike (1534) - under forberedelse
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 

 

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg