Mads Hansen(1834-1880)

Landmand, musikant og forfatter. Mads Hansen, der ønskede en højnelse af den danske bondes åndsliv, var virksom ved oprettelsen af flere læse- og sangforeninger, hvor han afholdt foredrag. Som ivrig national og tilhænger af højre-grundtvigianernes parti virkede han efter 1864 for skyttesagens fremme og stiftede 1868 Vester Skerninge højskole. Sin lyrik udgav han i Sange (1867), Sange 2. samling (1870) og Markblomster (1873). Flere folkelige sange vandt popularitet – bl.a. fædrelandssangene I vor barndom vi hørte kartovernes brag, Til våben brødre! tag bøssen fat og Jeg ved hvor der findes en have så skøn. Forfattede desuden Husmandsbogen, et broderligt ord til småfolk (1873), Gårdmandsbogen, et broderligt ord til den danske bonde (1877) samt de utrykte skuespil Enken og Holger Danske.

 


Tekster af Mads Hansen:

Mads Hansen: Man siger, at Danmark ej længer kan stå (1870)
Mads Hansen: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn (1870)
Mads Hansen: Vi har et håb (1870)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg