Claus Christoffersen Lyschander

(1558-1624)

Historiker og digter. Lyschander (el. Lyskander) afskrev i en ung alder et håndskrift af Svend Aggesens værk, hvilket blev grundlaget for den senere rekonstruktion af dette (M Cl. Gertz, 1915). Udarbejdede i et smukt sprog en række danske rimværker - den håndskrevne Hr. Jens Billes slægtsregister / Billeslægtens rimkrønike (ca. 1597), Den grønlandske chronica (1608), Den calmarske triumph (1611), Christian den Femtis Udvellelsis og Hyldings Historia (1623), hvori han giver udtryk for sit stærke nationale sindelag. Han udnævntes 1616 til kongelig historiograf og planlagde derfor et storværk i 116 bøger, som skulle samle alt om Danmarks historie, topografi, statistik, kultur og samfundsforhold. Værket blev dog aldrig færdiggjort. Som indledning til værket udgav han dog 1622 Synopsis historiarum Danicarum, en kort Summa offuer den danske Historia, fra Verdens Begyndelse til Christian IVs tid oc Regemente eller De danske kongers slectebog. Heri forsøgte han, som det var typisk for tiden, at føre det danske kongehus' stamtavle tilbage til Adam i Paradiset. Lyschander forbandt således Saxos danske sagnkonger med Det Gamle Testamentes personer. Forfattede desuden det første danske litteraturleksikon Scriptores Danici

Litt: H.F. Rørdam: Lyskanders Levned samt hans bog om danske skribenter (1868), Billeslægtens Rimkrønike, udg. H. F. Rørdam (1888).

 


Tekster af C. C. Lyschander:

C. C. Lyschander: Om Steen Rosensparre under den nordiske syvårskrig - han stod som en mur og dansker mand (1602)
C. C. Lyschander: Om de danske ekspeditioner til Grønland 1605-07 - de gode danske mænd (1608)
C. C. Lyschander: Om historiens betydning for et rige (1622)
C. C. Lyschander: Tarvelighed - De gamle danskes beskedenhed (1623)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg