Orla Lehmann

(1810-1870)

Advokat og politiker. Var tidligt med i det liberale og skandinaviske røre. Medstifter af dagbladet Fædrelandet 1839. 1840 medlem af Københavns borgerepræsentaion. Hans veltalenhed gjorde ham til en lederskikkelse i fyrrernes frihedsbevægelse mod enevælden. 1841 holdt han i anledning af stændervalget sin berømte tale i Nykøbing F., hvor han kaldte bønderne til at tage del i arbejdet for en fri forfatning. Han dømtes derfor til tre måneders fængsel, hvilket bragte ham en vældig popularitet. Han trådte i forbindelse med P. Hiort Lorenzen og vandt ham for den danske liberalisme. Var allerede fra 1836 gået aktivt ind for danskhedens sag i Sønderjylland (tale ved Trykkefrihedsselskabet 28. nov.) og 1842 gik han ind for Ejder-programmet (Skydebanefesten 28. maj) og gjorde derved det liberale parti til nationalliberalt. Hovedtaler ved Skamlingsbankemødet 4. juli 1844.  Ligeledes ivrig forkæmper for skandinavismen. Holdt 1845 talen i Ridehuset ved Christiansborg til de nordiske studenter. 1846 var han medstifter af Bondevenneselskabet. Martsbevægelsen 1848 betegnede hans politiske kulmination: han var hovedordfører ved Casinomødet 20. marts, formede Københavns borgerrepræsentations henvendelse til kongen af 21. marts om en fri forfatning og Slesvigs tilknytning til Danmark og dennes svar. Blev minister i Martsministeriet og udformede kongens og regeringens svar til den slesvigholstenske henvendelse 24. marts. Havde sammen med D. G. Monrad en stor andel i Junigrundlovens udformning. Regeringens udsending og kommissær i Nørrejylland under Treårskrigen. 1848-61 amtmand i Vejle. 1851-53 folketingsmand, 1854-70 landstingsmand. 1861-63 indenrigsminister i Halls ministerium og kæmpede ivrigt for Novemberforfatningen (Danmark til Ejderen). Tabet af Sønderjylland 1864 beseglede hans og de nationalliberales nederlag. Lehmann skuffede som parlamentariker, han var en blændende taler, men savnede den fornødne realpolitiske sans.  Morfader til Helge Rode. Har udgivet: Forsvarstale for højesteret (1842), Imellem sessionerne (1861), Om årsagerne til Danmarks ulykke (1864/1865), Erindringer I-II (1872-73), Efterladte skrifter I-IV (1872-74).

 


Tekster af Orla Lehmann:

Orla Lehmann: Fra "Skydebanetalen" (1842)
Orla Lehman: Tale ved Casinomødet 20. marts (1848)
Orla Lehmann: Om nationalfølelsen og den nationale situation (1865)
Orla Lehmann: Om Struensees fald 1772 (1865)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg