Vilhelm la Cour

(1883-1974)

Historiker. Omfattende forfattervirksomhed, samlet omkring to interesseområder: en videnskabelig udgranskning af Danmarks ældste historie – bl.a. disputatsen Sjællands ældste bygder (1927), og Vort folks oprindelse og ældste historie i Det danske folks historie I – og parallelt dermed en række arbejder, hvis formål var at vække en bevidst danskhed og forsvarsvilje, især i Fædrelandet, Grundtræk af danskhedsfølelsens vækst (1913), Redaktør Jens Jessen (1913) og i tidsskriftet Grænsevagten som han var redaktør af fra 1918. Kom i 1930’erne i voldsom strid med Erik Arup. Arbejdede for danskheden i Slesvig, bl.a. som medlem af Grænseforeningens hovedstyrelse. Hovedredaktør af værket Sønderjyllands historie I-V, forfatter til Danmarks historie I-II (1937-40) og redaktør af Danmark under besættelsen I-III. En særlig indsats gjorde la Cour under den tyske besættelse af Danmark, idet han som en af de første i skrift og tale forsøgte at rejse modstandsviljen i folket, bl.a. med pjecen Om at sige ja og nej (1941 udgivet på Dansk Samlings forlag Det Tredje Standpunkt). For denne virksomhed idømtes han to gange fængselsstraf ved dansk domstol og afsattes fra sit embede 1942 (genindsat 1948). I 1945 rejste han en kamp for Sydslesvigs frigørelse fra tysk overhøjhed med pjecen Et dansk fredsmål. Næstformand i Sydslesvigsk Udvalg 1945-48. Skrev desuden Danmarks historie 1900-45 I-II (1950) samt et interessant erindringsværk.

 


Tekster af Vilhelm la Cour:

Vilhelm la Cour: Fædrelandet (1913)
Vilhelm la Cour: Nationens ret (1918)
Vilhelm la Cour: Digt om Danmarks historie (1930)
Vilhelm la Cour: Fortale til Saxo (1941)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg