Søren Krarup

(1937- )

Præst og forfatter. Fra 1965 medudgiver af Tidehverv, 1984 redaktør. Med sin omfattende litterære produktion (til dato 26 bøger), der berører bl.a. teologisk-kirkelige, politiske, kulturelle og historiske emner, har Krarup indtaget en plads som en af vor tids hovedeksponenter for et national-konservativt opgør med kulturradikalismen, de utopiske ideologier, det ufolkelige politiske system, EU, menneskerettighedstænkningen og den såkaldte ”humanisme” samt flere årtiers uansvarlig indvandringspolitik. Kulturpolitik og opgøret med kulturradikalismen i dansk åndsliv præger værker som Harald Nielsen og hans tid (1960), Hørups arv og arvtagere (1961), Selvbesindelse (1976, artikler) og Det moderne sammenbrud (1984). Kampen for danskheden, den nationale kultur og identitet - der ofte knyttes an til Krarups kristendomsforståelse - og modstanden mod EU og masseindvandring findes særligt i At være eller ikke være (1971), Den danske dagligdag (1973, essays), Fædreland og folkestyre (1974), Dansk kultur (1993), Den danske nødvendighed (1994, essays), Kristendom og danskhed (2001, prædikener og foredrag) og ligeledes i andre artikel- og essaysamlinger som Præstens prædiken og andre foredrag (1971), I virkeligheden (1986) og Synd tappert (1990). En konservativ ideologi-kritik og opgør med det politiske system fremføres i Demokratisme (1968), Det tavse flertal. Konservative essays (1987) samt kritik af menneskerettigheds-ideologien og ”humanismen” i Den hellige hensigt (1969, essays), Om at ofre sig for menneskeheden og ofre menneskene (1969) og Dansen om menneskerettighederne (2000). Mere teologisk præget er Den politiske syge (1979), Loven (1980), Fordringen (1982 essays/artikler), Begrebet anstændighed – udkast til en kristen etik (1985) og Den kristne tro – katekismus for voksne (1995). I en blanding af fortælling, erindring og analyse giver Krarup i Verden var (1979) og I min levetid. 60 års Danmarkshistorie (1998) et personligt præget billede af udvalgte dele af Danmarkshistorien fra 1937-1997. Krarup valgtes 2001 til Folketinget for Dansk Folkeparti.

 

Læs endvidere:

Søren Hviid Pedersen: "’Virkeligheden er jo konservativ!’ - strejftog i Søren Krarups forfatterskab”, NOMOS 6:2

 


Tekster af Søren Krarup:

Søren Krarup: Om Grundtvig (1993)
Søren Krarup: Om at være dansk (2001)
Søren Krarup: Hvad er det at være dansk? (2001)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg