Thomas Kingo

(1634-1703)

Præst og digter. Præst i Helsinge, siden Slangerup og fra 1677 biskop over Fyn. Sin digteriske produktion indledte han med lejligheds- og hyldestdigte til Christian d.5. og Griffenfeld (Kronborgs beskrivelse og Samsøs beskrivelse). Skrev ligeledes erotiske digte og hyrdedigte, f.eks. Chrysillis og Candida. 1674 udkom hans første salmer som den første del af Aandeligt Sjungechoor. Anden del udkom 1681. Kingo fik derefter monopol på udgivelse af en forordnet dansk kirkesalmebog, hvis første del, Vinterparten, tryktes 1689, men måtte dog overlade færdiggørelsen til en kommission, der først i 1699 udgav den salmebog, der fik navnet Kingos salmebog og som rummer en væsentlig del af hans produktion. I sine lejlighedsdigte, der ofte var forfattet under indtryk af politiske og militære begivenheder, hyldede Kingo kongen, nationen, danske krigshelte og den almindelige danske soldat. Desuden lå dyrkelsen af modersmålet ham på sinde.

 


Tekster af Thomas Kingo:

Thomas Kingo: Hyldestdigt til den nyligt salvede Christian d. 5. - O Danmarks dejlige dag (1671)
Thomas Kingo: Kronborgs korte beskrivelse - Hvad sejr danske mænd i gamle tider vandt (1672)
Thomas Kingo: Hyldestdigt til Peter Griffenfeld - Du, vor Danmarks ros (1673)
Thomas Kingo: Til Christian d.5 om salmer på dansk og den danske ånd (1674)
Thomas Kingo: Samsøs korte beskrivelse - Hyldest til det danske land, historien og folket (1675)
Thomas Kingo: Om Christian d.5's erobring af Wismar 1675 samt hyldest til den danske bondesoldat (1676)
Thomas Kingo: Til Charlotte Amalie om værdsættelsen af det danske sprog (1681)
Thomas Kingo: Gravskrift over Niels Juel - En mand af gammel dyd og dansk oprigtighed (1697)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg