Søren Povelsen Gotlænder Judichær

(1599-1668)

Dansk sprogmand og præst. Rektor i Vordingborg, hvor han påbegyndte en korrektion af de danske kirkesalmer for at bringe dem i overensstemmelse med metrikkens regler. Som et led i hans egen og tidens dyrkelse af det danske modersmål udgav han 1650 værket Synopsis prosodiæ Danicæ eller en kort extract aff riimkunsten samt 1671 Prosodiæ Daniciæ eller Danske Riimkunst. Dette blev et vigtigt led i bestræbelsen efter at grundlægge en dansk kunstpoesi.

Litt: Kirkehistoriske samlinger 3. R. III (1881-82), s.1-93; Arkiv for nordisk filologi III (1886) s.56ff.  

 


Tekster af Søren Povelsen Gotlænder Judichær:

Søren Povelsen Gotlænder Judichær: Klagedigt over den svenske besættelse af landet - Ak du ædle danske land (1659)
Søren Povelsen Gotlænder Judichær: Om agtelse for modersmålet og om at kunne kalde sig dansk (1668)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg