Jens Jessen

 

(1854-1906)

Redaktør og politiker. Uddannet som lærer, men da tyskerne 1881 lukkede den danske realskole i Haderslev, som Jessen skulle lede, blev han journalist. Blev 1882 efter Gustav Johannsen redaktør ved Flensborg Avis, som han med sine journalistiske evner gjorde til et blad af første rang. Bladets abonnenter ellevedobledes og voksede fra 800 til 9300 ved hans død. Jessen var en ivrig og kompromisløs talsmand for danskheden og kom til at stå forrest i den dansk nationale kamp i Sønderjylland. Han var kritisk overfor H. P. Hansens forhandlingslinje overfor de tyske myndigheder og ønskede en offensiv dansk politik og folkeafstemning. Hans velskrevne artikler vakte stor opmærksomhed og hans uforfærdede hævdelse af sønderjydernes retsstandpunkt og skarpe polemik med de tyske myndigheder medførte retssager og domfældelse. Jessen tildeltes således flere bøder og tilbragte tre et halvt år i preussiske fængsler. Som politiker (medlem af den tyske rigsdag 1902-06) fulgte han protestlinjen og påtalte regeringens voldshandlinger overfor de danske i Sønderjylland. Udgav ligeledes Mellem Østersø og Vesterhav (1887), Valgtaler (1902) og posthumt Redaktør Jessens artikler (1907, 2. udg. 1921).

 

Læs endvidere:

Valdemar Rørdam: Redaktør Jessen (1906)

 


Tekster af Jens Jessen:

Jens Jessen: Blodet binder (1882)
Jens Jessen: Om den manglende danske selvhævdelse (1885)
Jens Jessen: Det sande folkelige (1887)
Jens Jessen: Leddet er af lave (1889)
Jens Jessen: Om truslerne mod danskheden (1891)
Jens Jessen: Et land uden navn (1895)
Jens Jessen: Tal dansk til danske folk (1897)
Jens Jessen: Om værnet for stammeejendommeligheden (1898)
Jens Jessen: Om hjemmetyskerne (1901)
Jens Jessen: Om tyskeriets foregangsmænd (1902)
Jens Jessen: Om befolkningens modstandsdygtighed over for fremmede (1902)
Jens Jessen: Om Sønderjyllands historie (1902)
Jens Jessen: Om danskheden (1902)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 

 

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg