Carsten Hauch

(1790-1872)

Naturvidenskabsmand og forfatter. Født i Norge. Kom til København 1803. Frivillig i livjægerkorpset under Københavns forsvar 1807, hvor han bl.a. deltog i udfaldet i Classens Have. Påbegyndte universitetsstudier, men debuterede ligeledes med de to dramatiske digte Kontrasterne (1816). I striden mellem Baggesen og Oehlenschläger var han helt på sidstes parti. 1821 magisterkonferens i naturhistorie og doktor i zoologi, derefter 5-årig rejse til Frankrig og Italien. Sygdom og amputation af den ene fod førte til depression og selvmordsforsøg. Hauch vendte dog hjem og helligede sig nu helt digtningen. Udgav 1828-30 en række versdramaer forfattet på rejsen (Hamadryaden, Bajazet, Tiberius, Gregorius den Syvende). Lektor i Sorø 1826. De følgende år fortsat produktion af tragedier bl.a.: Svend Grathe (1841), Marsk Stig (1850) og Æren tabt og vundet (1851). Søstrene på Kinnekullen (1849) opnåede popularitet. Større anseelse vandt han dog med sine historiske romaner (Vilhelm Zabern (1835), Guldmageren (1836), Robert Fulton (1853), Charles de la Bussière (1860)) og nutidsfortællinger (En polsk familie (1839) om den polske frihedskamp, Slottet ved Rhinen (1845) indeholdende et angreb på H. C. Andersen). Desuden produktion af en tungsindig og idealistisk stræbende poesi fuld af smerte og dødslængsel: Lyriske digte (1842) og Lyriske digte og romancer (1861). I den lyriske produktion også sange og hymner afspejlende Hauchs fædrelandskærlighed. Ligeledes romancekredsen Valdemar Atterdag (1861) og digtcyklusen Valdemar Sejr (1862). Professor i nordisk sprog og litteratur i Kiel 1846, men måtte 1848 flygte p.g.a. det slesvig-holstenske oprør. 1851 professor i æstetik efter Oehlenschläger i København. Visende sig som en subjektiv og indfølende kritiker (især af Shakespeare) forfattede han Afhandlinger og æsthetiske betragtninger (1855, 1869). Minder udkom i to bind 1867 og 1871.

 


Tekster af Carsten Hauch:

Carsten Hauch: Hr. Magnus han stirrer i vinternatten ud (1841)
Carsten Hauch: Fædrelandssang (1861)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg