Eiler Hagerup 

(1736-1795)

Embedsmand. Deputeret i det vestindisk-guineiske rente- og generaltoldkammer, medlem af direktionen for det Kongelige Teater og etatsråd. Hagerup udsendte 1767 pjecen Brev om Kærlighed til Fædrelandet, der vakte stor opsigt med sine skarpe nationale formuleringer og krav. Skriftet var henvendt til den unge kong Christian d.7 og gik imod tidens kosmopolitiske strømninger. Hagerup forlangte respekt for landets og folkets sprog og kultur og kritiserede hoffets og statsapparatets benyttelse af fremmede. Landsmænd skulle have førsteret til statens embeder og bondestandens kår burde forbedres.

 


Tekster af Eiler Hagerup:

Eiler Hagerup: Af Brev om kærlighed til fædrenelandet (1767)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg