Harald Nielsen

(1879-1957)

Forfatter og kritiker. Tilknyttet forskellige tidsskrifter Vagten, Illustreret Tidende, Tilskueren, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten. Udgav en række kritiske og ofte skarpt formulerede skrifter med et konservativt tilsnit om kunstneriske, politiske eller sociale emner, bl.a. Moderne litteratur (1904), Af tidens træk (1909), En moderne reaktionær (1911) samt Litterære mirakler (1933). Stiftede og redigerede det nykonservative tidsskrift Ugens Tilskuer 1910-20. Medlem af bestyrelsen for dagbladet København 1917-22. Skrev ligeledes som andre konservative litteraturkritikere (Henning Kehler, Hakon Stangerup) fra 1928 i Ole Bjørn Krafts og Alfred Bindslevs national-konservative tidsskrift Det nye Danmark. Hans tidlige forfatterskab udgør bl.a. et stilistisk skarpt formuleret angreb på brandesianismen. Georg Brandes kritiseredes som den såkaldte ”realismes” (en misvisende betegnelse) teoretiker for gold nihilisme og manglende sans for det alment menneskelige, det sammensatte sjæleliv og for de udover individet sig strækkende større sammenhænge. Nielsen fremførte ligeledes et stærkt forsvar for en dansk-national holdning, for forsvarssagen samt for en konservativ selvbesindelse – ligeledes: Systemet ”Politiken” (1907), Forsvar og demokrati (1907), Svensk og dansk (1912), Usurpatoren (1922), Konservatisme (1925), Selvforsvar og landeværn (1927), De danskes vej (1937). Tildelt Royal Society of Literature’s sølvmedalje. Kampen mod Brandes og kulturradikalismen isolerede ham dog i det danske kulturliv og efterhånden antog hans skrifter i det fra begge sider stadigt bitrere opgør ligefrem en forkrøblet antisemitisk form. Hans på mange måder uforklarlige protyske holdninger under besættelsen kompromitterede ligeledes hans personlige eftermæle, skønt man ikke fandt grundlag for et retsligt efterspil efter befrielsen. Sine erindringer samlede han i 29. august og – fem år efter (1948) og Egne meninger (1953-57).  Udgav 1956 biografien Karen Blixen.

 


Tekster af Harald Nielsen:

Harald Nielsen: Forsvar og demokrati (1908)
Harald Nielsen: Om den danske krigshistorie (1911)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg