Henrik Gerner

(1629-1700)

Teolog og forfatter. Præst i Birkerød under den svenske besættelse 1659, hvor hans præstegård plyndredes flere gange. Deltog i forbindelse med engelske officerer i sammensværgelsen og det mislykkede forsøg på at befri Kronborg fra svenskerne. Gerner blev fanget og tortureret. Dømtes til døden, men dommen blev ikke eksekveret og han løslodes ved fredsslutningen 1660 mod løsepenge. Fra 1693 biskop i Viborg stift. Gerner, der i flere sammenhænge giver udtryk for en stærk nationalsindethed udgav studier over dansk ortografi (1678) og en sproglære (1690) vendt imod brugen af fremmedord i det danske sprog. Han blev ligeledes kendt for sin polemik med Peder Syv om den danske retskrivning. Gerner frygtede, at Peder Syvs nye retskrivningsteorier ville vække forvirring.  Skrev flere rimede arbejder over samtidens historiske, politiske og økonomiske emner, samlet i en politisk og social etik og udgivet som De vises politica practico-sacra og De vises økonomiske practico sacra (begge 1662). Oversættelse af Hesiod og skildring af bondestandens liv og arbejde (1670). Desuden flere mindre digte.

 


Tekster af Henrik Gerner:

Henrik Gerner: Om naturlig fædrelandskærlighed (1659)
Henrik Gerner: Om ansættelse af fremmede mod fædrelandet vel (1662)
Henrik Gerner: Hyldestdigt til den nyligt salvede Christian d. 5. - Nu vil Danmark sig glæde (1671)
Henrik Gerner: Om besættelse af embedsposter forbeholdt danske (1678-79)
Henrik Gerner: Det store slag ved Lund - Her ligger danske mænd som vældig kunne fægte (1681)
Henrik Gerner: Om fødestavn (1685)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg