Christian Flor

(1792-1875)

Præst, lærer, højskolemand og politiker. 1826 lektor i Kiel. Gennem stærk påvirkning af Grundtvig fik han blik for det danske folks betrængte stilling i Nordslesvig, og sammen med Christian Paulsen trådte han i forbindelse med de nordslesvigske bønder. Han var fra 1836 hovedkræften bag hele arbejdet for at vække danskheden i Sønderjylland – bistod således Nis Lorenzens krav om dansk rets- og øvrighedssprog i Nordslesvig 1836, stod sammen med P.C. Koch bag udsendelsen af ugebladet Dannevirke fra 1838, P. Hiort Lorenzens optræden mod slesvigholstenismen i stænderforsamlingen nov. 1842 samt Laurids Skaus skamlingsbanketaler 1843-45, som han hovedsageligt forfattede. Flor var 1845-46 forstander for den første grundtvigske folkehøjskole i Rødding, hvis oprettelse 1844 han deltog i og hvis fortsættelse han støttede efter 1864 som Askov Højskole eller Chr. Flors Højskole. Forsøgte at rejse en folkehær og skabe en dansk presse i Slesvig 1848-50. Medlem af den grundlovgivende rigsforsamling 1848-49 og senere rigsrådet 1856. Formand for Dannevirkeforeningen 1861.

 


Tekster forfattet / påvirket af Christian Flor:

Nis Lorenzen Lilholt: Om dansk embedssprog i Sønderjylland (1836)
Laurids Skau: Takketale til Christian d.8 for sprogforordningen 1840 (1843)
Laurids Skau: Tale på Skamlingsbanken (1844)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg