Johannes Ewald

(1743-1781)

Digter. Afbrød sine teologiske studier og gik en årrække i preussisk og østrigsk krigstjeneste. Fra 1760 atter i København. 1762 teologisk kandidat. Ewald forsøgte sig dog som digter. En allegorisk fortælling, Lykkens tempel blev udgivet 1764. Kantaten, Tåre hold op at trille (1766) i anledning af Frederik d.5.s død gjorde ham kendt. Kom i kontakt med de litterære kredse omkring den tyske digter Klopstock. Under dennes påvirkning forfattedes tragedierne Adam og Eva (1769) og Rolf Krage (1771). Med sidstnævnte ønskede Ewald at vække en slumrende nationalbevidsthed – ganske som Klopstock med sin Die Hermannsschlacht. Herefter novellen Hr. Panthakaks historie (1771), skuespillene De brutale klappere (1771), Harlekin Patriot (1772) og Pebersvendene (1773). Særligt bør hans lyriske digte nævnes fra samlingen Adskilligt af Johannes Ewald (1771, ”Da jeg var syg”, ”Håb og erindring”, ”Nattetanker” og mindedigtet over Arnsbach). Under sit sygdomsophold 1773-75 i Rungsted forfattede han det naturbeskrivende digt Rungsteds lyksaligheder (1773) samt Balders død (trykt 1775). Fra samme tid er ugebladet De fremmede og det aldrig fuldendte Levnet og meninger, et hovedværk i dansk prosa. Balders død blev opført 1778 under jubel og Ewald opmuntredes til udarbejdelsen af det heroiske syngespil Fiskerne (1778, trykt 1779, opført 1780), der bl.a. indeholdt Liden Gunvers vise samt den senere konge- og nationalsang Kong Christian. Hyldest af konge og fædreland var en rig inspirationskilde for Ewalds forfatterskab. Dyrkelsen af nationens ærefulde fortid er ligeledes fremtrædende og han er således med sine tragedier og syngespil, Rolf Krage og Balders død, den første danske digter som søger et oldnordisk tema. Ligeledes Helge (1772-73). Af hans senere digtning kan nævnes Til sjælen og Til min Moltke (1780).

 

Læs endvidere:

Adam Oehlenschläger: Om Johannes Ewald - Gipsbilledet (1805)

 


Tekster af Johannes Ewald:

Johannes Ewald: Harlekin Patriot (1772)
Johannes Ewald: Fra Fiskerne (1779)
Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen mast (1779)
Johannes Ewald: Om sin digtekunst (1780)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg