Frederik Christian Eilschov

(1725-1750)

Filosof. Søgte at skabe en national dansk filosofi med fremhævelse af erfaringens ret. Som ivrig tilhænger af oplysningen søgte han at gøre filosofien alment tilgængelig for lægfolk. Udgav adskillige skrifter, f.eks. Filosofiske Breve (1748). Eilschov fremhævede nødvendigheden af at holde sig til sit modersmål, til hvis fornyelse og styrkelse som videnskabssprog han stærkt bidrog (Cogitationes de scientiis vernacula lingua docendis (1747), med fortegnelse over godt 900 danske ord til afløsning af latinske). Også forsøg på en ordnet retskrivning. Andre værker: En kort anvisning til at eftertænke, indrettet efter de ustuderedes begreb (1743), Filosofiske, historiske og økonomiske skrifter (1746-47), Fontenelles måde (1749)

 

Læs endvidere:

Arild Hald Kierkegaad: "Dog vort Sprog bør være kiert, og dets Ære Hellig - Om synet på dansk sprog i 1700-tallet", Nomos 3:1

 


Tekster af Frederik Christian Eilschov:

F. C. Eilschov, C. F. Wadskiær, J. Schielderup Sneedorff: Om det danske sprogs brug (1746)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg