Steen Steensen Blicher

(1782-1848)

Forfatter, lærer og præst. Påbegyndte teologiske studier i 1801. Nærede stor interesse for det 18. århundredes engelske litteratur (bl.a. Ossian-digtene og Popes digtning). Deltog i forsvaret af København 1807. Udgav Digte 1. del (1814), Jyllandsrejse i 6 døgn (1818). Fra 1819 præst i Lysgård og Thorning på randen af den jyske hede. Her levede han sig ind i den natur og det folkeliv, hvis skildrer han blev i digte, noveller og historiske fortællinger – bl.a. Bautastene (1823), Oldsagn fra Alheden (1823), Jyske røverhistorier (1823), Brudstykker af en landsbydegns dagbog (1824), Præsten i Thorning (1824), Sneklokken (1825), Ak, hvor forandret! (1829), Hosekræmmeren (1829), Præsten i Vejlby (1829), Trækfuglene (1838), E Bindstouw (1842). Genudgav flere af sine noveller i København (I-V, 1833-36) efter råd fra vennen B. S. Ingemann. Han udgav også en række oplysende artikler (bl.a. om landbrug og hedens opdyrkning til gavn for det danske folks udvikling) samt tidsskriftet Nordlyset (1827-29). Blichers forfatterskab indeholder kulturhistorisk værdifulde skildringer af heden og dens folk. Hans kærlighed til fædrelandet kom tidligt til udtryk i bl.a. flere digte (f.eks. ”Najaden” fra Digte (1814), ”Hjalmar og Angantyr” fra Jyllandsrejse (1818), særligt Natten på Jellingehøje (1817/1821) og Til Danmarks ungdom) samt i mindeord og fædrelandssange. For Danmarks åndelige vækkelse og rejsning udfoldede han stor energi på det nationale område og organiserede bl.a. folkemøderne på Himmelbjerget (fra 1839), der kom til at danne mønster for andre folkemøder rundt om i landet. I denne forbindelse kan ligeledes nævnes skriftet Danmarks nuværende tilstand (1828) samt flere artikler, bl.a. om den almindelige værnepligt i Jyllandsposten og om andre nationale spørgsmål i Dannevirke. Skrev desuden en række digte som indlæg i grækernes frihedskamp mod tyrkerne og var desuden en af de første talsmænd for skandinavismen.

 


Tekster af Steen Steensen Blicher:

Steen Steensen Blicher: Hjemve (1814)
Steen Steensen Blicher: "Hic patria, hic bene" (1828)
Steen Steensen Blicher: Hvad koster det? (1838)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg