Svend Aggesen

(slutn. 1100-tallet)

Historieskriver. Var ud af den jyske Thrugot-stormandsslægt og var efter et studieophold i udlandet hirdmand ved Valdemar d. Stores og Knud d. 6’s hof. Deltog i Vendertogene 1184 og 1185. Aggesen ønskede efter eget udsagn at hindre, at forfædrenes og de danske kongers og stormænds bedrifter glemtes og skrev derfor en Danmarkskrønike – Brevis historia regum Dacie. Værket, der hviler på mundtlig overlevering og folkesagn samt til dels egne erindringer, er tydeligt dansk-nationalt og stærkt anti-tysk. Skrev endvidere en latinsk oversættelse af Vederloven (Lex castrensis siue curie).

Tekster udg. af M. Cl. Gertz (1915) samt i dennes Scriptores minores I (1917-18, s.55-143). Oversat af M. Cl. Gertz, 1916-17. 

 

Læs endvidere:

Adam Wagner: "Sven Aggesens danskhed", Nomos 1:1

 


Tekster af Svend Aggesen:

Sven Aggesen: Indledende bemærkninger om danske bedrifter (1180´erne)
Sven Aggesen: Om kong Skjold - danernes første konge (1180´erne)
Sven Aggesen: Om danernes kamp mod tysk opblæsthed (1180´erne)
Sven Aggesen: Om Thyre Danebod, Danevirke og kampen for danernes frihed (1180´erne)
Sven Aggesen: Om danernes frihed for udlændinges magt (1180´erne)
Sven Aggesen: Om danerne og valget af deres konge (1180´erne)
 
Nomos modtager gerne materiale og relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg