Werner H. F. Abrahamson

(1744-1812)

Militærmand, lærer og forfatter. Kom 1758 på Landkadet-Akademiet og trods det daværende forbud mod at tale dansk hér dyrkede han en stærk interesse for at tale og skrive dansk. Blev lærer ved skolen og virkede med begejstring for den af Guldberg påbudte omorganisering i hæren i retning af dansk kommandosprog på bekostning af det tyske. Meddelte som den første offentlig undervisning i dansk. Fordybede sig i sprogforskning og studiet af runeindskrifter, medlem af den kgl. Kommission til Bevaring af Oldsager. Udgav adskillige videnskabelige afhandlinger og deltog i oprettelsen af flere tidsskrifter. Abrahamson ønskede endvidere at genoplive folkevisen som digtart og udgav sammen med Rahbek og Nyerup en samling af danske folkeviser (1812-14, Udvalgte danske viser fra Middelalderen I-V). Digtede selv adskillige lejlighedsdigte, bl.a. den ironiske Min søn, om du vil i verden frem, så buk. Baggesens opera Holger Danske gav atter anledning til hans kamp (”Holgerfejden”)  mod de i Danmark bosatte tyske, ”hjemmetyskerne”. Ven af Johannes Ewald.

 


Tekster af Werner H. F. Abrahamson:

Werner H. F. Abrahamson: af Rettesnor for sæderne, efter tidernes lejlighed (1790)
Werner H. F. Abrahamson: Om tyskeriet (1790)
Werner Abrahamson: Om tyskeriet i midten af 1700-tallet (1805)
 
Nomos modtager gerne relevante indlæg om ovennævnte

 


< Litteratur og debat / Danske kulturkæmpere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg