Max Weber: Socialisering betyder bureaukratisering

Tiltagende ”socialisering”, betyder i dag nødvendigvis samtidig en tiltagende bureaukratisering. […] Rent teoretisk kan man nok forestille sig en stadig mere vidtgående udskiftning af privatkapitalismen, - selv om en sådan proces sandsynligvis ikke er så enkel og bagatelmæssig som mange litterater drømmer om i deres uvidenhed om hvad privatkapitalisme er; og udskiftningen vil ganske sikkert ikke komme som nogen følge af denne krig. Men hvis nu at den engang kom: - hvad ville den betyde i praksis? Muligvis at den jernhårde spændetrøje som det moderne industriarbejde er spændt fast i, ville blive brudt i stykker? Nej! Snarere dette: at nu også ledelsen af de bedrifter som staten eller et eller andet kooperativt organ havde overtaget, ville blive bureaukratisk. Er måske levevilkårene for de ansatte og arbejderne ved den preussiske statslige bjergværks- og jernbaneforvaltning på nogen følbar måde anderledes end i de store privatkapitalistiske bedrifter? Mere ufrie er de, fordi enhver magtkamp mod et statsligt bureaukrati er håbløs, og fordi man ikke længere kan appellere om hjælp til nogen interesseret instans som står i principiel modsætning til statsbureaukratiet og dets magt, sådan som man kan gøre det under et privatkapitalistisk system. Det ville være hele forskellen. Dersom privatkapitalismen var udskiftet, ville det statslige bureaukrati herske alene. De private og offentlige bureaukratier, som i dag virker side om side, og i det mindste har mulighed for at modvirke hverandre, og derfor til en vis grad fremdeles holde hverandre gensidigt i skak, - de ville smelte sammen til et eneste hierarki.

Fra Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, 1917. Læs mere om M. Weber >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg