A. de Tocqueville

(1805-1859)

Den franske statsmand og politiske forfatter, Alexis de Tocqueville, er måske bedst kendt som en af de fremtrædende repræsentanter for den liberale europæiske bevægelse i det 19. århundrede. Hans dybtgående analyser af det gamle regime i Frankrig og af det demokratiske Amerika er klassiske værker i både historisk og sociologisk forskning. Tocqueville værdsatte friheden og det frie og stolte individ, som også var aristokratiets menneskeideal. Han så dog hvordan demokratiets tendens til nivellering truede disse idealer. Men demokratiet havde samtidig skabt nye værdier, som det gjaldt at værne om - og forene med en levende historisk bevidsthed og det bedste i den gamle samfundsorden, der burde bevares skønt om nødvendigt under nye former. Både dette generelle synspunkt, og Tocquevilles forståelse for historisk sammenhæng, og for et netværk af "mellemliggende magtinstanser" (corps intermédiares) som frihedens forudsætning, giver ham rang blandt de konservative tænkere. Tocqueville valgtes 1848 til Nationalforsamlingen. Han hørte til de frisindede monarkister og var en kort periode udenrigsminister. (Frit efter L. R. Langset: Konservatismen fra Hume til idag. Oslo 1965). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af Platon:

Demokratiet og ligheden
Europa uegnet til union
Småcitater
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

De la démocratie en Amerique (1835-38)
Eng. v. H. C. Mansfield & D. Winthrop, Democracy in America. Chicago (2000). Da. v. i uddrag v. P. A. Jørgensen, Lighed og frihed : uddrag fra "Demokratiet i Amerika". Haarby (1978), Ingeborg Buhl, Frihed - lighed (1961)

L´ancien régime et la revolution (1856)
Eng. v. Allan S. Kahan, F. Furet & F. Mélonio, The Old regime and the Revolution. Chicago (1998). Da. i uddrag v. Ingeborg Buhl, Frihed - lighed (1961)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg