L. Strauss

(1899-1973)

Tysk-amerikansk politisk filosof og igennem en lang årrække professor ved Chicagos universitet. Ifølge Strauss måtte de vestlige samfund føres ud af liberalismens og modernitetens krise, der bl.a. bestod i subjektive værdiopfattelser, tab af praktisk fornuft, ligheds- og rettighedstænkning og en historistisk benægtelse af absolutte værdier. Den moderne egalitarisme, havde umuliggjort højere filosofiske bestræbelser, ved at devaluere alt, der ikke var tilgængeligt for menigmand. Dette betød ikke kun, at filosofien led, men ligeledes kreativiteten, heroismen, autoritet og andre "elitære" kvaliteter. For at overkomme dette krævede Strauss en genindføring i den europæiske kulturarv og genoplivelse af dyderne og den klassiske dannelse (liberal education) samt en nytolkning af den klassiske politiske tradition - særligt Platons og Aristoteles´ filosofi og statslære. Politik forudsatte en samhørighed borgerne imellem. Strauss var fortaler for en intellektuel åndsaristokratisme, baseret på en elite af vise og dydige aristokrater, der regerede ud fra ansvar og forpligtelser overfor fællesskabet og ud fra forestillingen om det bedste regime løsrevet fra gruppeinteresser. Strauss, der fra sin ungdom var optaget af den jødiske sag og zionismen, understregede bl.a. religionens rolle som værdigrundlag for statens sammenhold og den samfundsmæssige integration, men mest af alt den politiske filosofis sandhedssøgen rettet mod en (skønt provisorisk) viden om det gode liv og det gode samfund.

Ifølge Strauss kunne retfærdighed ikke forstås som et abstrakt begreb, men altid situationsbestemt, hvilket har fået indflydelse på kommunitarister som M. Walzer (begrebet om forskellige retfærdighedssfærer). Af andre værker kan nævnes: The Political Philosophy of Thomas Hobbes (1936), On Tyranny (1948), Persecution and the Art of Writing (1952), Thoughts on Machiavelli (1958), What is political philosophy? (1959), History of political philosophy (1964), Liberalism Ancient and Modern (1968), The Argument and Action of Plato´s Laws (1975), Studies in Platonic political philosophy (1983), Philosophy and law (1987), An introduction to political philosophy (1989). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af L. Strauss:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Natural Right and History (1953)
Genudg. 1999

The City and Man (1964)
Genudg. (1978)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg