A. de Saint-Exupéry

(1900-1944)

Fransk forfatter. Var blandt flyvningens pionerer i Frankrig og fra 1926 pilot ved de franske postflyveruter på Orienten og Sydamerika – ”Luftens Joseph Conrad”. Under Anden Verdenskrig militærflyver og omkom under et togt over Middelhavet. Fik i 1929 succes med Courrier-Sud (da. Postflyveren, 1941), fulgt af Vol de nuit (1931, da. Flyvere i natten, 1941), som i heroiske toner hylder flyvningens skønhed og poesi. Deltog 1937 kort tid i Den Spanske Borgerkrig på republikansk side. Ledetråd for ungdommen blev bogen Terre des hommes (1939, da. Blæsten, sandet og stjernerne, 1940) med sin hyldest til mennesket, i hvis hænder teknikken skulle blive et redskab til Jordens erobring. Efter krigsdeltagelse 1939-40 nægtede Saint-Exupéry, at vælge side mellem Vichy-regeringen og modstandsbevægelsen og drog i stedet i eksil i USA, hvor han i 1942 udsendte han Pilote de Guerre (dansk 1959, Krigsflyver) byggende på hans personlige oplevelser som rekognosceringspilot. Samme år udsendtes Lettre aux Français med opfordring til fransk enighed i kampen mod tyskerne. Efter i 1942 igen at have sluttet sig til de franske styrker i Nordafrika, udkom hans charmerende børnebog Le petit prince (1943, da. Den lille Prins, 1950). Da Saint-Exupéry blev skudt ned i 1944, efterlod han sig et omfattende manuskript, som havde fulgt ham gennem en halv snes år. ”Alle mine andre bøger har kun været forberedende øvelser til denne”, sagde han om værket, der blev udgivet som La Citadelle af venner i 1948 (da. Citadellet, 1951). Bogen har form af en allegorisk fortælling, hvori en ørkenfyrstes betragtninger over mennesket og dets storhed, mennesket i dets forhold til medmennesket, til døden og til Gud gengives. I et billedrigt, mystisk-digterisk beåndet sprog, der kan minde om Det gamle Testamente og Nietzsches Zarathustra, filosoferer Saint-Exupéry over tilværelsen, over civilisation og kultur, autoritet og frihed, tradition og fremskridt og hævder fasthed, ansvar og rodfæstethed som den afgørende livsholdning. En brevsamling udkom 1952 som Lettres de jeunesse (da. Ungdomsbreve, 1954). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af A. de Saint-Exupéry:

Om slægt, tradition og samhørighed
 

 


Bibliografi:

 • L’Aviateur (1926)
 • Courrier-Sud (1929) Da. v. K. Nyrop Christensen, Postflyveren (1941)
 • Vol de nuit (1931) Da. v. E. Fjelstrup, Flyvere i natten (1941)
 • Terre des hommes (1939) Da. v. T. Brüel, Blæsten, sandet og stjernerne (1940)
 • Pilote de Guerre (1942). Da. v. A. Hoff-Jørgensen, Krigsflyver (1959)
 • Lettre à un Otage (1943) Da. v. A. Hoff-Jørgensen, Brev til et gidsel og brev til en general (1947)
 • Le petit prince (1943) Da. v. A. Hoff-Jørgensen, Den lille prins (1950)
 • La Citadelle (1948) Da. v. A. Hoff-Jørgensen, Citadellet (1951)
 • Œuvres complétes (1950)
 • Lettres de jeuneses 1923-31 (1952) Da. v. A. Hoff-Jørgensen, Ungdomsbreve (1954)
 • Œuvres (1953)
 • Carnets (1953) Da. v. K. Nyrop Christensen, Carnets (1964)
 • Lettres à sa mére (1955). Da. v. E. Ellekjær, Breve til moderen (1998)
 • Un sens à la vie (1956). Da. v. K. Windfeld-Hansen, En mening med livet (1969)
 • Lettres de Saint Exupéry (1960)
 • Lettres aux américains (1960) Eng. overs. i J. Phillips & H. Favrod: Poet and Pilot Antoine De Saint-Exupery.Zürich 1994.
 • Ecrits de guerre 1939-1944 (1982) Eng. Wartime Writings, 1939-1944

Om Antoine de Saint-Exupéry

R. M. Albérès: Saint-Exupery. Paris 1961

C. Cate: Antoine De Saint-Exupery: His Life and Times. New York 1970

J. R. Harris. Chaos, Cosmos, and Saint-Exupéry's Pilot-Hero: A Study in Mythopoeia. Scranton 1999

P. Hove: Faldet ud af himmelen: Saint-Exupéry som pilot. Kbh. 2000

L. Estang: Saint-Exupéry. Kbh. 1962.

J. Phillips: Saint-Exupérys sidste dage. Kbh.1994

J. Phillips & H. Favrod: Poet and Pilot Antoine De Saint-Exupery. Zürich 1994.

S. Schiff: Saint Exupéry: A Biography. London 1994

F. Søgaard Jensen: Antoine de Saint-Exupery. Kbh. 1954

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg