Ezra Pound

(1885-1972)

Amerikansk digter og kritiker. Som ung og efter endt universitetsuddannelse rejste Pound til Europa, hvor han tog varigt ophold (fra 1908 i London og fra 1920 i Paris). Blev som frontfigur for den litterære kreds, Imagisterne, der ligeledes omfattede T. E. Hulme, førende inden for den modernistiske lyrik. Redigerede i denne forbindelse det litterære programskift, Des Imagistes (1914). Pound opbyggede utallige kontakter med ledende litterære skikkelser, som han både understøttede og påvirkede, herunder James Joyce, D. H. Lawrence, Hemingway, Robert Frost og W. B. Yeats, for hvem han også arbejdede som sekretær. Sammen med vennen T.S. Eliot eksperimenterede Pound med mange former for lyrik, bl.a. japansk og kinesisk (Cathay, 1915) og antik digtning (Quia Pauper Amavi (1918), bl.a. indeholdende ’Homage to Sextus Propertius’) samt middelalderfransk. Blandt hans mest vellykkede er Hugh Selwyn Mauberly (1920), indeholdende et skarpt angreb på den moderne civilisation. Grundet sin beundring for Italien, flyttede han 1924 til den italienske by Rapallo, hvor han, mere isoleret fra sin tidligere omgangskreds, fortsatte sit skønlitterære forfatterskab med en lang række af Cantos (dansk i udvalg Digte og Cantos, 1968) hvormed han ville skabe et moderne sidestykke til Dantes Divina Commedia. Med allusioner til store dele af verdenslitteraturen og fortidige og samtidige politiske begivenheder, skulle disse Cantos beskrive menneskets fortidige og nutidige søgen efter orden og skønhed i en verden af ondskab. Ved siden af dette arbejde dyrkede Pound en interesse for økonomi og politik inspireret af C. H. Douglas’ kollektivistiske teorier om ’social credit’ og kongfuzianistiske samfundsidealer. Gennem 20’- og 30’erne stod Pound i forbindelse med en lang række politiske personligheder inden for hele det politiske spekter. Kombinationen af et aristokratisk syn på kunst og kultur og en stærk aversion mod kapitalisme og renteøkonomi, som han mente undergravede menneskets kulturskabende evne, gjorde Pound til en stadig mere ukritisk beundrer af Mussolinis politiske programmer, som han dog ikke anså for normgivende uden for Italien. Fra 1941 til 1943 optrådte han dog ligefrem i Roms radio, og i sine noget usammenhængende radiotaler fra denne tid, vendte han sig både imod de allierede, USA's deltagelse i krigen, Roosevelt og ”den bolsjevistiske amoral”, men kom derudover med flere nedladende bemærkninger om ”jødiske kapitalister”, hvilket Pound senere fortrød (”I lost my head in a storm”). Pound arresteredes 1945 af den amerikanske hær og blev anklaget for landsforræderi. Efter seks måneder i fangelejr førtes han til Amerika. Takket være bl.a. Hemmingway undgik han dødsdom og interneredes i stedet som sindssyg 1946-58. Vendte efter sin løsladelse 1958 tilbage til Italien, hvor han døde i 1972. Udsendte i 1948 de anerkendte Pisan Cantos og trods sin temmelig uheldige optræden under Anden Verdenskrig tildeltes han i 1949 den ærefulde Bollingen-pris. Hans Cantos færdiggjordes med Drafts and Fragments of Cantos CX to CXVII (1968) og The Cantos of Ezra Pound I-CXVII (1970). Til dansk er desuden oversat digtsamlingen Masker (1959) og ABC for læsere (1960). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af Ezra Pound:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi:

Skønlitteratur, digte, digtsamlinger

 • A lume spento (1908)
 • Personae (1909) Da. v. I. Malinovski og J. Sonne (red. T. Brostrøm), Masker (1959), Jørgen Sonne, Digte og cantos (1968)
 • Exultations (1909)
 • Provenca (1910)
 • The Spirit of Romance (1910)
 • Canzoni (1911)
 • Ripostes (1912)
 • A Few Don'ts (1913)
 • Provincia Deserta (1915)
 • Cathay (1915)
 • Near Perigord (1915)
 • Lustra (1916)
 • Lustra and Other Poems (1917)
 • Cantos I-III (1917)
 • Umbra: Collected Poems (1920)
 • Hugh Selwyn Mauberly (1920)
 • Cantos I-XVI (1925)
 • Cantos XVII-XXVII (1928)
 • A Draft of XXX Cantos (1930)
 • A Draft of Cantos XXXI-XLI (1934)
 • The Fifth Decade of Cantos (1937)
 • Cantos LII-LXXI (1940)
 • Pisan Cantos (1948) Da. v. Jørgen Sonne, Digte og cantos (1968)
 • Selected poems. Ed. T.S. Eliot (1948)
 • Personae; the collected shorter poems (1909-1926) (1950) Da. v. I. Malinovski og J. Sonne (red. T. Brostrøm), Masker (1959), J. Sonne, Digte og cantos (1968)
 • Patria Mia (1950)
 • Collected Poems (1950/1968)
 • Seventy Cantos (1952) Da. v. J. Sonne, Digte og cantos (1968)
 • Rock-drill (1955) Da. v. J. Sonne, Digte og cantos (1968)
 • Thrones (1959) Da. v. J. Sonne, Digte og cantos (1968)
 • Pavannes and divagations (1960)
 • A lume spento and other early poems (1965)
 • Drafts & fragments of Cantos CX-CXVII (1968)
 • The cantos of Ezra Pound (1916-1968) (1970)
 • A concordance to Personae : The shorter poems of Ezra Pound. Ed. G. Lane (1972)
 • Selected Poems 1908-1959 (1975)
 • Collected early poems Ed. M. J. King (1976)

Essays o.a.

 • Des Imagistes. An Anthology (1914)
 • Imagism and England (1915)
 • Gaudier-Brzeska. A Memoir (1916)
 • "Noh" or Accomplishment : A Study of the Classical Stage of Japan (1916)
 • Pavannes and Divisions (1918)
 • Instigations (1920)
 • Indiscretions (1923)
 • Antheil and the Treatise on Harmony (1924)
 • Imaginary Letters (1930)
 • How to read (1931)
 • Prolegomena: Volume I (1932)
 • ABC of Economics (1933)
 • Make It New (1934)
 • ABC of reading (1934/1951) Da. v. Jørgen Sonne, ABC for læsere (1960)
 • Social Credit and Impact (1935)
 • Jefferson and/or Mussolini ; L'idea statale; fascism as I have seen it (1936)
 • Polite Essays (1936)
 • Digest of the Analects (1937)
 • Guide to Kulchur (1938)
 • What is Money For? (1939)
 • The Spirit of Romance (1953)
 • Literary essays (1954). Ed. T.S. Eliot
 • Impact : Essays on ignorance and the decline of American civilization. Ed. N. Stock (1960)
 • Instigations (1967)
 • Patria mia and The treatise on harmony (1962)
 • Antheil and the treatise on harmony (1968)
 • Selected prose, 1909-1965 of Ezra Pound. Ed. W. Cookson (1973)
 • Ezra Pound speaking: radio speeches of World War II . Ed. L. W. Doob (1978)
 • Ezra Pound and the visual arts. Ed. H. Zinnes (1980)
 • Machine art and other writings : the lost thought of the Italian years. Ed. L. Ardizzone (1996)

Oversættelser

 • Certain Noble Plays of Japan (1916)
 • Quia Pauper Amavi - Hommage to Sextus Propertius (1918)
 • Confucius: The great digest and Unwobbling pivot (1952)
 • The Confucian odes. The classic anthology defined by Confucius (1954)
 • Love poems of Ancient Egypt (1962)
 • Elektra: a play. (1989) Ed. R. Reid

Breve

 • Passages from the letters of John Butler Yeats. Ed. Ezra Pound (1917)
 • Letters, 1907-1941. Ed. D. D. Paige. New York 1950
 • Nine letters written to Louis Untermeyer by Ezra Pound. Ed. J. A. Robbins. Bloomington 1963.
 • Pound/Joyce; the letters of Ezra Pound to James Joyce, with Pound's essays on Joyce. Ed. F. Read. New York 1967
 • Dk : some letters of Ezra Pound. Ed. L. Dudek Montreal 1974.
 • Pound/Ford, the story of a literary friendship: the correspondence between Ezra Pound and Ford Madox Ford and their writings about each other. Ed. B. L. Seyersted. New York 1982
 • Ezra Pound and Dorothy Shakespear : their letters 1910-1914. Ed. O. Pound & A. W. Litz. London 1985.
 • Ezra Pound & Japan : letters and essays. Ed. S. Kodama. Redding Ridge 1986
 • The selected letters of Ezra Pound to John Quinn, 1915-1924. Ed. T. Materer. Durham 1991
 • The letters of Ezra Pound to Alice Corbin Henderson. Ed. I. B. Nadel. Austin 1993.
 • Ezra Pound and James Laughlin selected letters. Ed. D. M. Gordon. New York 1994
 • Pound/Cummings : the correspondence of Ezra Pound and E. E. Cummings. Ed. B. Ahearn. Ann Arbor 1996
 • "Dear Uncle George" : the correspondence between Ezra Pound and Congressman Tinkham of Massachusetts. Ed. P. J. Burns. Orono 1996
 • I Cease not to Yowl: Ezra Pound's Letters to Olivia Rossetti Agresti. Eds. L. Surette & D. P. Tryphonopoulos. Urbana 1998

Om Ezra Pound

P. Ackroyd: Ezra Pound and his world. New York 1980

M. J. Alexander: The poetic achievement of Ezra Pound. Berkeley1979

M. Bacigalupo: The formed trace: the later poetry of Ezra Pound. New York 1980

C. Beach: ABC of Influence: Ezra Pound and the Remaking of American Poetic Tradition. Berkeley 1992.

I. F. A. Bell: Critic as scientist: the modernist poetics of Ezra Pound. New York 1981

H. Bloom (ed.): Ezra Pound. New York 1987

G. Bornstein (ed.): Ezra Pound among the Poets. Chicago 1985.

C. Brooke-Rose: A ZBC of Ezra Pound. Berkeley 1971

H. Carpenter: A serious character: the life of Ezra Pound. Boston1988

M. Coyle: Ezra Pound, Popular Genres, and the Discourse of Culture. U Park 1995.

D. Davie: Ezra Pound: poet as sculptor. New York 1964

L. S. Dembo: The Confucian odes of Ezra Pound; a critical appraisal. Berkeley 1963

C. Ferrall: Modernist Writing and Reactionary Politics. Camebridge 2001

W. S. Flory: The American Ezra Pound. New Haven 1989

G. S. Fraser: Ezra Pound. New York 1960

C. Froula: A guide to Ezra Pound's selected poems. New York 1983.

D. C. Gallup: Ezra Pound, a bibliography. Charlottesville 1983

M. E. Gibson: Epic Reinvented: Ezra Pound and the Victorians. Ithaca 1995.

W. Harmon: Time in Ezra Pound's work. Chapel Hill 1977

C. D. Heymann: Ezra Pound, the last rower: a political profile. New York 1976

E. Homberger: Ezra Pound: the critical heritage. Boston 1972.

T. H. Jackson:. The early poetry of Ezra Pound. Cambridge 1968.

J. Kaye (ed.) Ezra Pound and America. New York 1992.

G. Kearns: Guide to Ezra Pound's Selected cantos. New Brunswick 1980.

H. Kenner: The Poetry of Ezra Pound. London 1951

H. Kenner: The Pound era. Berkeley 1971

M. Korn (ed.). Ezra Pound and History. Orono 1985.

P. Kuberski: A Calculus of Ezra Pound: Vocations of the American Sign. Gainesville 1992.

A. Levy: Ezra Pound, the voice of silence. Sag Harbor 1983.

M. B. Quinn: Ezra Pound; an introduction to the poetry. New York 1972.

A. Robinson: Symbol to vortex: poetry, painting, and ideas, 1885-1914 . New York 1985.

S. Schwartz: The matrix of modernism: Pound, Eliot, and early twentieth century thought. Princeton 1985

D. E. Stanford: Revolution and Convention in Modern Poetry: Studies in Ezra Pound, T. S. Eliot, Wallace Stevens, Edwin Arlington Robinson, and Yvor Winters. Newark 1983

N. Stock (ed.): Pound Ezra, 1885-1972: Ezra Pound perspectives; essays in honor of his eightieth birthday. Chicago 1965.

N. Stock: The Life of Ezra Pound. London 1970

L. Surette: Light from Eleusis: A Study of the Cantos of Ezra Pound. Oxford 1979.

L. Surette: The Birth of Modernism: Ezra Pound, T.S. Eliot, W.B. Yeats and the Occult. Montreal 1993.

C. F. Terrell: A companion to the Cantos of Ezra Pound. Berkeley 1984

D. Tiffany: Radio Corpse: Imagism and the Cryptaesthetic of Ezra Pound. Cambridge: Harvard 1995.

E. F. Torrey: The Roots of Treason: Ezra Pound and the Secret of St. Elizabeths. New York 1984.

N. Tsukui: Ezra Pound and Japanese Noh Plays. Washington 1983.

J. J. Wilhelm: Ezra Pound in London and Paris: 1908-1925. U Park 1990

J. J. Wilhelm: Ezra Pound: The Tragic Years: 1925-1972. U Park 1994

H. Witemeyer: The poetry of Ezra Pound; forms and renewal, 1908-1920. Berkeley 1969.

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg