H. J. Morgenthau

(1904-1980)

I studiet af international politik regnes H. J. Morgenthau med god grund som en af realismens betydeligste profiler. Hans storværk, Politics Among Nations (1948) er et bredt anlagt forsøg på at opbygge en realistisk teori om politik generelt og særligt international politik. Morgenthaus ideer skal ses som en kritik af 30'ernes og 40'ernes idealisme indenfor internationale studier (liberalisme, socialisme). Idealismen med dens vægtning af international harmoni - både politisk og økonomisk - er urealistisk, tildækkende og illusionsskabende. Bag det idealistiske slør og de moraliserende tåger ligger staternes nøgne interesse- og magtkamp. En realistisk forståelse af politik bygger på en antagelse om, at egeninteresser er den vigtigste drivkraft, og at interessekonflikt er en udbredt og helt naturlig tilstand. Dette hobbesianske anarki i internationale forhold sætter statsinteresserne og kampen for national overlevelse i centrum. Magt må her mødes med modmagt. Al politik bliver derfor i essensen en kamp om magt. Magt er et helt nødvendigt middel for at kunne hævde sine interesser. Alliancepolitik og magtbalance er grundlaget for mellemstatslig orden. Hvorimod vægtningen af internationalistiske utopier bør være yderst begrænset. Den såkaldte moral indenfor internationale forhold er et udtryk for et magtforhold og ikke omvendt. Overnationale sammenslutninger er blot en ny arena, hvor stater kan forfølge modstridende interesser og mellemstatslige føderationer er kun til fordel for de allerede dominerende partnere.

Morgenthau var ingen "høg". Han manede den overlegne part til nøgtern mådehold og vægtede velovervejet forsigtighed (prudence) som politikkens fornemmeste dyd. Ifølge Morgenthau skulle den amerikanske udenrigspolitik således ikke bæres af udfarende idealisme, hvorfor han kritiserede krigsførelsen i Vietnam udfra en realpolitisk betragtning og hævdede, at den stred imod amerikanske interesser.

Af andre værker kan nævnes: In defense of the national interest (1951), American foreign policy (1952), Scientific Man vs. Power Politics (1957), Dilemmas of politics (1958), The purpose of American politics (1960), The tragedy of German-Jewish liberalism (1961), Politics in the twentieth century I-III (1962), Vietnam and the United States (1965), A new foreign policy for the United States (1969), Truth and power : essays of a decade, 1960-70 (1970). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af H. J. Morgenthau:

Menigmands livserfaringer kontra den harmonisøgende fremskridtsfilosofi
Om forskellene mellem liberalistisk idealisme og konservativ realisme (engelsk tekst)

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Politics Among Nations. The struggle for power and peace(1948/1956)
Genudg. New York (1985)

Scientific Man vs. Power Politics (1957)
Da. v. F. Bisgård, Videnskabsmanden contra magtpolitik. Kbh. 1966

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg