Thomas Mann

(1875-1955)

Mann voksede op i et patriciermiljø i Lübeck, boede i München fra 1894 indtil 1933, derefter bosat i Frankrig, Schweiz og fra 1939 i USA. 1944 amerikansk statsborger. Sine sidste år henlevede Mann i Schweiz. Mann skrev i sine første år i München en række noveller samt talrige litteraturhistoriske essays, der vidner om hans forfinede sans for stilistiske og psykologiske kvaliteter – træk, der endvidere kom til at udmærke hans romaner. Manns hovedværker er alle oversat til dansk, hvoraf kan nævnes: Buddenbrooks (1901, da. Huset Buddenbrook, 1903), Der Zauberberg (1924, da. Troldfjeldet, 1930), tetralogien Joseph und seine Brüder (1933-43, da. Josef og hans brødre, 1933-48) og Doktor Faustus (1947, da. 1957). Kun ungdomsromanen, der indtil portrætlighed genspejler mennesker og forhold i Lübeck, rummer en fast episk handling, hvori en købmandsslægts materielle og åndelige forfald skildres. Romanen afspejler påvirkninger fra Schopenhauer, Nietzsche og Wagner. I hans senere romaner dominerer montage- og synkroniseringsteknikken samt en overvældende encyklopædisk lærdom, der dog lettes noget ved Manns ironi. Handlingen i Der Zauberberg udspiller sig på et i Alperne isoleret tuberkulosesanatorium, hvor hovedpersonen stilles over for repræsentanter for forskellige livsopfattelser og for tidens politiske og kulturelle strømninger – det demokratisk-rationalistiske over for en på en gang reaktionær og kommunistisk mysticisme. I Joseph und seine Brüder klarlægger Mann betingelserne for en kulturs overleven, mens han i Doktor Faustus behandler optakten til Tysklands tragedie. I ”svindlerromanen” Bekenntnisse des Hochstaples Felix Krull (1954, ufuldendt, da. Felix Krull, en svindlers bekendelser, 1955) spores såvel den yngre som den ældre Manns stil. Manns tankeverden er udover den stærke prægning af Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, ligeledes påvirket af Luther og Goethe samt senere Freud. Dette i forbindelse med en dristig dialektisk analogitænkning (liv – ånd, borger – kunstner) forlener Manns forfatterskab med en særlig dybdedimension, der ikke mindst udmærker Manns bedste noveller, bl.a. novellesamlingen Sechs Novellen (1903), (indeholdende bl.a. Tristan om Wagners musik og den selvbiografiske Tonio Kröger (da. 1905), og Der Tod in Venedig (1913, dansk samme år, Døden i Venedig). Mann fik Nobelprisen i 1929. Som politisk skribent bidrog Mann fra 1895 til det konservative tidsskrift Das Zwanzigste Jahrhundert. Blätter für deutsche Art und Wohlfahrt samt Simplicissimus. Han indtog et konservativ-tysknationalt standpunkt med Betrachtungen eines Unpolitischen (1918), hvori han bl.a ironiserede over broderen Heinrich Manns pacifistiske holdninger og gjorde sig til talsmand for en konservativ upolitisk nationalisme. Mann angreb den franske ”civilisation” og ”politikkens terrorisme” og afviste en tysk integration i Europa, hvilket for Mann betød en politisering, demokratisering af samfundet og en amerikanisering af den tyske livsstil. Mann forsvarede i stedet kejserdømmet og en kultiveret og dannet, men upolitisk (dvs. ikke-demokratisk) tysk borgerkultur. Under indtryk af nazismens fremmarch kom Mann dog til at se demokratiet som et bolværk mod barbariet og kædede herefter et forsvar for demokratiet sammen med en konservativ interesse. Under de givne omstændigheder var demokratiet den bedst egnede styreform til at bevare de gode sider af den europæiske kulturtradition og beskyttelse af menneskets værdighed og anstændighed mod de lavere sider af sig selv (bl.a. Von deutscher Republik 1922). Den agtede forfatter blev talsmand for Weimarrepublikken, efter hvis fald han ydede en fremragende indsats i kampen mod nazismen. Mann, hvis hustru var jødisk, havde siden 1933 opholdt sig i udlandet, og i 1936 brød han definitivt med Hitlertyskland, f.eks. Ein Briefwechsel (1936). Under opholdet i USA blev han et samlingspunkt for eksil-tyskere, skønt hans forhold til f.eks. Bertolt Brecht ikke var det bedste (Mann beskrev Brecht som ”en partislave”, mens Brecht omvendt betegnede Mann som ”en kirkelig fascist”). I radiotaler manede Mann til oprør mod Hitler, samtidig med, at han over for amerikanerne optrådte som sit lands forsvarer, idet han forsøgte at vise de historiske årsager bag Tysklands tragedie, f.eks. i efterskriftet til Doktor Faustus, Die Entstehung des Doktor Faustus (1949) Inden sin død, forfattede han udover Felix Krull, en række noveller, bl.a. Der Erwählte (1951, da. Den udvalgte, 1957) om pave Gregor den Stores liv. Efter Manns død udkom hans korrespondance med samtidens førende kulturpersonligheder samt hans essays. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af Thomas Mann:

Småcitater
Ironisk konservatisme
 

 


Bibliografi:

Skønlitteratur

 • Vision(1893)
 • Gefallen (1894)
 • Der Wille zum Glück (1896)
 • Der Tod (1897)
 • Der Bajazzo (1897)
 • Enttäuschung (1898)
 • Tobias Mindernickel (1898)
 • Der kleine Herr Friedemann (1898) Eng. Little Herr Friedemann (1997)
 • Der Kleiderschrank. Eine Geschichte voller Rätsel (1899)
 • Gerächt (1899)
 • Luischen (1900)
 • Der Weg zum Friedhof (1900)
 • Buddenbrooks : Verfall einer Familie (1901). Da. v. L. Stange, Huset Buddenbrook : en lübeckerslægts historie (1903)
 • Gladius Dei (1902)
 • Die Hungernden (1903)
 • Sechs Novellen (1903). Noveller, bl.a. Tristan, Tonio Kröger. Da. v. Th. Steinthal, Tonio Krøger (1946)
 • Ein Glück (1904)
 • Fiorenza (1905) Da. v. Harald Nielsen, Fiorenza (1913)
 • Schwere Stunde (1905)
 • Wälsungenblut (1906)
 • Anekdote (1908)
 • Das Eisenbahnunglück (1909)
 • Königliche Hoheit (1909). Da. v. L. Stange, Hans kongelige højhed (1910)
 • Wie Jappe und Do Escobar sich prügelten (1911)
 • Der Tod in Venedig (1912). Da. v. A. Garff, Døden i Venedig : novelle (1913)
 • Das Wunderkind. Novellen (1914)
 • Beim Propheten (1914)
 • Gesang vom Kindchen (Hexameter-Idylle) (1919)
 • Herr und Hund. Ein Idyll (1919). Eng. A Man and His Dog i Short stories. English. Selections (1979)
 • Der Zauberberg (1924). Da. v. C. V. Østergaard, Troldfjeldet (1930)
 • Unordnung und frühes Leid (1925) Da. v. E. Thomsen, Mario og troldmanden : uorden og tidlig sorg (1951)
 • Mario und der Zauberer - Ein tragisches Reiseerlebnis (1930) Da. v. E. Thomsen, Mario og troldmanden : uorden og tidlig sorg (1951)
 • Die Geschichten Jakobs (1933) Da. v. C. V. Østergaard , Jakobs historier (Josef og hans brødre, nr. 1) (1933)
 • Der Junge Joseph (1934) Da. v. C. V. Østergaard, Den unge Josef (Josef og hans brødre, nr. 2) (1934)
 • Der Knabe Henoch (Frgm.) (1934)
 • Josef in Ägypten (1936) Da. v. C. V. Østergaard, Josef i Ægypten (Josef og hans brødre, nr. 3) (1938)
 • Lotte im Weimar (1939) Da. v. M. Boisen, Lotte i Weimar (1956)
 • Die vertauschten Köpfe - Eine indische Legende (1940). Da. v. Mogens Boisen, De forbyttede hoveder og andre fortællinger (1960)
 • Josef der Ernährer (1943) Da. v. C. V. Østergaard, Josef Ernæreren (Josef og hans brødre, nr 4) (1948)
 • Das Gesetz (1944). Da. v. Villy Sørensen, Loven (1991) Da. v. Villy Sørensen, Loven (1991)
 • Doktor Faustus (1947) Da. v. M. Boisen, Doktor Faustus : den tyske komponist Adrian Leverkühns liv, fortalt af en ven (1957)
 • Der Erwählte (1951) Da. v. Aa. Dons, Den udvalgte (1957)
 • Die Betrogene (1953) Da. v. H.C. Branner, Den bedragne (1954)
 • Luthers Hochzeit (Frgm.) (1954)
 • Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1954) Da. v. M. Boisen, Felix Krull : en svindlers bekendelser (1955)

Essays, afhandlinger, taler og breve

 • Bilse und ich (1906)
 • Friedrich und die große Koalition (1915)
 • Betrachtungen eines Unpolitischen (1918). Eng. Reflections of a Nonpolitical Man (1983)
 • Rede und Antwort. Gesammelte Abhandlungen und kleine Aufsätze (1922)
 • Goethe und Tolstoi (1923)
 • Von Deutscher Republik (1923)
 • Okkulte Erlebnisse (1924)
 • Bemühungen. Neue Folge der Gesammelten Abhandlungen und kleinen Aufsätze (1925)
 • Lübeck als geistige Lebensform (1926) Da. v. J. Breitenstein, Lübeck som åndelig livsform (1964)
 • Pariser Rechenschaft (1926)
 • Hundert Jahre Reclam. Festrede (1928)
 • Theodor Fontane (1929)
 • Platen - Tristan - Don Quijote (1930)
 • Deutsche Ansprache - Ein Appell an die Vernunft (1930)
 • Die Forderung des Tages. Reden und Aufsätze aus den Jahren 1925-1929 (1930)
 • Goethe und Tolstoi : zum Problem der Humanität (1932)
 • Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters. Rede zum 100. Todestag Goethes (1932)
 • Goethes Laufbahn als Schriftsteller (1933)
 • Leiden und Größe Richard Wagners (1933). Da. v. M. Boisen, Richard Wagner : to essays (1969)
 • Leiden und Größe der Meister. Neue Aufsätze (1935)
 • Freud und die Zukunft (1936)
 • Briefwechsel mit Bonn - Briefe deutscher Klassiker. Wege zum Wissen (1937)
 • Freud, Goethe, Wagner (1937)
 • Vom zukünftigen Sieg der Demokratie (1938). Da. Om demokratiets fremtidssejr (1938)
 • Achtung Europa! Aufsätze zur Zeit (1938)
 • Dieser Friede (1938). Eng. This Peace (1938)
 • Das Problem der Freiheit (1939)
 • The Living Thoughts of Schopenhauer (1939) Da. v. Georg Rønberg, Schopenhauer i udtog ved og med indledning af Thomas Mann (1964)
 • Bruder Hitler (1939)
 • Dieser Krieg! (1940)
 • Deutsche Hörer - 25 Radiosendungen nach Deutschland (1942)
 • Order of the Day (1942)
 • Deutschland und die Deutschen (1945) Da. v. A. Davidsen, Tyskland og tyskerne : taler og essays 1936-1947 (1948)
 • Adel des Geistes. Sechzehn Versuche zum Problem der Humanität (1945)
 • Essays of Three Decades (1947)
 • Neue Studien (1948)
 • Goethe und die Demokratie (1949)
 • Ansprache im Goethejahr 1949 (1949)
 • Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans (1949)
 • Meine Zeit (1950)
 • Goethe/Wetzlar/Werther (1950)
 • Michelangelo in seinen Dichtungen (1950)
 • Altes und Neues. Kleine Prosa aus fünf Jahrzehnten (1953)
 • Der Künstler und die Gesellschaft (1953)
 • Gerhart Hauptmann (1953)
 • Versuch über Schiller (1955)
 • Nachlese. Prosa 1951-1955 (1956)
 • Last Essays (1959)
 • Letters to Paul Amann (1960)
 • Briefe (1961)
 • Wagner und unsere Zeit (1963)
 • Über deutsche Literatur (1968)
 • Thomas Mann, Heinrich Mann, Briefwechsel : 1900-1949 (1968)
 • Letters of Thomas Mann 1889-1955 (1970)
 • Briefwechsel mit seinem Verleger Gottfried Bermann Fischer 1932-1955 (1973)
 • The Hesse-Mann Letters (1975)
 • The Correspondece of Thomas Mann and Karl Kerenyi (1975)
 • Briefe an Otto Grautoff 1894-1901 und Ida Boy-Ed 1903-1928 (1975)
 • Tagebücher 1918-1948 (1977-1989)
 • Diaries 1918-1939 (1982)
 • Essays (1993)

Ligeledes på dansk:

 • Mellem kultur og politik : taler og essays 1926-1953, v. M. Boisen (1965)

Om Thomas Mann

T.E. Apter: Thomas Mann: The Devil's Advocate. London 1979

K. Happrecht: Thomas Mann und die Deutschen. Kassel 1990

K. Happrecht: Thomas Mann. Eine Biographie. Reinbek 1995

E. Heller: The Ironic German: A Study of Thomas Mann. London 1958

A. Kragelund: Thomas Mann. Kbh. 1938

H. Kurzke: Auf der Suche nach der verlorenen Irrationalität. Thomas Mann und der Konservatismus. Würzburg 1980

H. Stampe Lund: “Den indre konservatisme – Thomas Manns politiske biografi” i S. Gunbak o.a. (red.): Konservatismens veje og vildveje, Kbh. 1998

D. Prater: Thomas Mann - A Life. Oxford 1995

H. Stressau: Thomas Mann und sein Werk, I-VII. Frankfurt a. M. 1957

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg