E. Luttwak

(1942- )

Amerikansk militæranalytiker og økonom. Edward Luttwak debuterede med en opsigtsvækkende og rå magtanalyse i Coup d'État: A Practical Handbook (1968). Blev som militæranalytiker ansat ved Center for Strategic and International Studies og var tilknyttet præsident Reagans sikkerhedsstab, hvor han talte for en offensiv linje i udenrigs- og forsvarspolitikken. Udgav 1987 Strategy: The Logic of War and Peace (ny udg. 2002). Luttwak har i flere sammenhænge udtrykt skepsis overfor enhver doktrin, der obstruerer udviklingen af en stærk stat dedikeret til forfølgelsen af nationens interesser - herunder særligt den nyere uhæmmede kapitalisme og liberale markedstænkning, som han anser for værdi- og samfundsnedbrydende. Følgerne beskriver Luttwak i The Endangered American Dream (1993) og i Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy (1999). USA risikerer at stå foran national opløsning og tilbagefald til et tredje-verdensland. Stadigt større sociale skel, reallønsnedgang, fald i levestandarden, forfald og kriminalitet i byzonerne, individualisme, uhæmmet indvandring, multikulturalisme, værdiopløsning o.s.v. ses som mere eller mindre direkte resultater af forsøgene på at holde trit med konkurrencen på det globale marked, der efter kommunismens sammenbrud, og som følge af ideologisk og økonomisk pres, i stadig højere grad er blevet løsrevet fra nationalstaterne, der ellers siden 2. Verdenskrig har udøvet de nødvendige stabiliserende indgreb. En udpræget rettighedstænkning, hvor individuelle rettigheder i brede befolkningsgrupper ikke modsvares af en følelse af ansvar eller pligt overfor kollektivet, er ligeledes led i denne destruktive proces. Globaliseringens, den konstekstløse rettighedstænknings og det frie markeds ideologiske fortalere er ifølge Luttwak det 21. århundredes bolsjevikker og nazister, der som disse ønsker at påtvinge alverden en bestemt orden og værdisæt.

Luttwak taler i stedet for en efter de nationale forhold afpasset politik, blandingsøkonomi med velfærdsstat, støtteordninger og en satsning på en konkurrerende national merkantilisme. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af E. Luttwak:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

The Endangered American Dream: How to Stop the United States from Becomming a Third-World Country and How to Win the Geo-Economic Struggle (1993)

Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy (1999)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg