R. Kirk

(1918-1994)

Russell Kirk blev tildelt doktorgraden i historie i 1952, men da han året efter opnåede stor berømmelse for sin bog, The Conservative Mind, valgte han en karriere som skribent (32 bøger, 800 essays, anmeldelser og artikler og mere end 3000 mindre indlæg i aviser og tidsskrifter) fremfor en akademisk levevej, skønt han vedblev at afholde forelæsninger. The Conservative Mind var et stærkt personligt idéhistorisk værk, hvori Kirk forsøgte at samle trådene i den anglo-amerikanske konservative tradition. Kirk tvivlede stærkt på velsignelserne ved massesamfundets industrialisering og teknologisering. "Vækst" var for Kirk en skjult betegnelse for forfald - naturens såvel som kulturens. Han forsvarede klasseskel og hierarki, men anså industrialiseringen for at have været et hårdere slag imod de konservative værdier end de franske egalitaristers skrifter. I 1955 blev han sammen med W. F. Buckley (1929- ) medstifter af det konservative tidsskrift National Review. Tidsskriftet er den dag idag den konservative bevægelses hovedorgan i USA. Kirk var indædt modstander af kommunismen samt af den ukontrollerede kapitalismes ideologiske fortalere blandt liberalister og såkaldt ny-konservative, som han angreb i slutningen af 1980'erne, hvorfor han kom på kant med National Review. Som traditionel konservativ gik Kirk imod Reagan-periodens politiske strømninger, der efter hans mening fejlagtigt identificerede konservatismen med "demokratisk kapitalisme", industrialisering og en idealistisk udenrigspolitik. Kirk, for hvem den amerikanske kultur og nation bundede i den engelske, angreb ligeledes kraftigt tidens multikulturalisme og masseindvandring. En kritisk holdning som National Review i 1990'erne ligeledes har indtaget.

Andre værker: The Roots of American Order (1974), Eliot and His Age (1984), Prospect for Conservatives (1989), America´s British Culture (1993). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af R. Kirk:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

The Conservative Mind: From Burke to Santayan (1953)
(7. udg, 1986: From Burke to Eliot)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg