G. W. F. Hegel

(1770-1831)

Hegels betydning i filosofiens historie har været stor. To af de vigtigste strømninger i vor tids filosofi - marxismen og eksistensfilosofien - kan føres tilbage til ham. Efter Hegels død opstod der et tydeligt skel mellem en venstrehegeliansk og en højrehegeliansk retning. Venstrehegelianerne ville omforme det bestående samfund i overensstemmelse med "idéens" krav; højrehegelianerne mente derimod, at det bestående samfund i sit væsen (ikke i sine mere tilfældige træk) var selve "idéens", den guddommelige fornufts, virkeliggørelse. Den ældre Hegel må utvivlsomt regnes som "højrehegelianer". Staten (d.v.s. statssamfundet - det ordnede, institutionaliserede samfund) var i hans øjne selve legemliggørelsen af den "objektive ånd".

Hegels "absolutisme" og filosofi - en altomfatende verdensanskuelse - står fjernt fra Burkes anti-systematiske tillid til erfaring og ligger langt fra de britiske konservative, med deres tro på sund sans og deres afsky for de store teoribygninger. Dog må det medgives, at Hegels storladne tankebygning og vision af historien har en tydelig konservativ substans. Den historiske bevægelse som også de britiske konservative havde sat op imod revolutionstidens dyrkelse af abstraktioner, er hos Hegel selve Guds åndedræt og alle historiens vekslende former er med til virkeliggøre Guds plan, så den træder stadig tydeligere frem - såvel i den "dialektiske" tænkning som vil gøre sig til et spejl for denne plan som i historien, hvor et højdepunkt for Hegel nås i det protestantiske Preussens monarki. Jvf. ligeledes Die Phänomenologi des Geites (1807). (Frit efter L. R. Langset: Konservatismen fra Hume til idag. Oslo 1965). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af G. W. F. Hegel:

 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1822-31/1837).
Genudg. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Red. Johannes Hoffmeister. (Hamburg 1955). Da. v. Per Clausen, Forelæsninger over historiens filosofi. Kbh. (1997)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg