J. Gray

(1948 - )

John Gray, der er professor i europæisk idéhistorie ved Londons School of Economics, har i tidens løb deltaget i lang række forskelligeartede politiske projekter, hvorfor hans politiske tænkning ikke altid kan siges at være lige konsekvent. I 1980'erne var Gray tilknyttet Thatchers "liberale fløj" (the New Right) i det konservative parti og skrev en række værker med et liberalistisk tilsnit. I 90'erne blev Gray dog stadig mere kritisk overfor de liberale ideer (bl.a. Beyond the New Right (1993)), hvilket førte til en egentlig afvisning af liberalismen og dens præmisser til fordel for en form for konservativ kommunitarisme. Liberalismen afvises af Gray som en del af oplysningsprojektet. Dets forsøg på at etablere en såkaldt rationel retfærdiggørelse for en universel moral er dømt til at fejle, idet ingen moral eksisterer løsrevet fra de historiske traditioner. Det eneste forsvarlige mål er opnåelse af en form for modus vivendi inderfor disse kulturelle værdier og traditioner, hvis videreførelse bør nyde statslig beskyttelse og støtte. Et styres legitimitet hviler således ikke på et teoretisk princip, men på hvorvidt det kan tilbyde tryghed, sikkerhed og fremgang for borgerne på måder, der stemmer overens med de moralske og historiske traditioner et giver samfund er i besiddelse af. I The False Dawn (1998) angriber Gray "globaliseringen" og det dominerende laissez-faire markedssystem. Kommunismens sammenbrud har, ifølge Gray, tilladt USA at påtvinge verdenssamfundet et ureguleret frihandelssystem, der med sin individualisme og markedstænkning på radikal vis undergraver nationernes stabilitet - kulturelt, finansielt, institutionelt og socialt. Gray taler derfor for statslig intervention, afstemt efter lokale sædvaner og tradition. Tanken om kun én form for gyldig kapitalisme må afvises - der må i stedet blive tale om flere indbyrdes konkurrerende former for kapitalisme. Af andre værker kan nævnes: Post-Liberalism: Studies in Political Thougt (1993), Liberalism (1995), Isaiah Berlin (1996), Endgames: Questions in Late Modern Political Thought (1997), The Two Faces of Liberalism (2000), Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals (2002). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af J. Gray:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Beyond the New Right: Markets, Government and the Common Enviroment (1993)

Enlightenment's Wake: Politics and Culture at the Close of the Modern Age (1995)

False Dawn: Delusions of Global Capitalism (1998)

Al Queda and What It Means to Be Modern (2003)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg