Benjamin Disraeli: Institutionernes betydning

En nations rettigheder og friheder kan kun bevares ved hjælp af institutioner. Det er ikke kundskabens spredning eller intellektets fremmarch som kan give den tilstrækkelige sikkerhed for den offentlige velfærd i krisetider for landets frihed. Vor egeninteresse besmitter vor intelligens, vore lidenskaber lammer vor forstand. Kundskaber og evner er alt for ofte villige redskaber for en mægtig klike eller en listig eventyrer. Livet er kort, mennesket kan indbilde sig meget; vore midler er begrænsede, vore lidenskaber stærke.

I tider med stor ophidselse i folket er guld og ære store fristelser for trængende og evnerige mennesker. Demagoger over hele landet, talere i byråd og kommunestyre, og forelæsere ved institutter for mekanik, tilrettelægger og gør rede - i de fleste tilfælde utvivlsomt ubevidst - et velegnet maskineri for den klike eller det individ som ønsker at oprette et tyranni. Pøbelens ledere kvalificerer sig efter tur i alle grader af korruption, og bliver folkets undertrykkere. Dyrkelse af intellektet og spredning af kundskaber kan nok give englænderne større forståelse for de goder som deres samfundssystem indebærer, og gøre dem bedre egnet til at udføre de pligter som deres institutioner har pålagt dem, - men vil aldrig sætte dem i stand til at bevare deres friheder uden hjælp fra disse institutioner.

 

Fra The Spirit of Whiggism, 1836. Læs mere om B. Disraeli >

 

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg