J. Donoso Cortés: Frihed, lighed og broderskab - en selvmodsigende talemåde

Frihed, lighed, broderskab er en selvmodsigende talemåde.
Lad menneskene udfolde sin frihed, sin personlighed, og straks forsvinder ligheden i rangsforskel og broderskabet i konkurrence!
Proklamer ligheden, og friheden forsvinder og broderskabet dør ud! Havde det været mulig at gøre menneskene lige, så ville de rive hverandre i stykker. Derfor har Gud heller ikke villet, at følelsen av lighed skulle bo i menneskene.  Hvordan dette slagord har kunnet holde stand, idet det kun tjener til at udtrykke noget som ikke eksisterer og ikke kan eksistere, det er mig en gåde. Jeg kender kun mennesker, der er besejret af ydmyghed, mennesker som er behersket af hovmodighed eller misundelse, og mennesker som er hovmodige og ydmyge på samme tid.

De første ser deres opfyldelse i stadig at blive mindre; de andre stræber efter stadig at blive større; og de sidste vil på samme tid være både større og mindre. Men aldrig vil menneskene være lige. Ligheden er altid et dække for ærgerrige bestræbelser, og så at sige misundelsens helgenglorie.

 

Fra Aforismer. Offentliggjort posthumt i avisen La Regeneracion. Læs mere om J. Donoso Cortés >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg