J. Donoso Cortés

(1809-1853)

Cortés, en af sin tids fremmeste lærde litterater, var Spaniens betydeligste repræsentant for den anti-revolutuionære reaktion. Valgtes 1837 til deputeretkammeret og kæmpede her samt i flyveskrifter og bladartikler for en mådeholden udvikling. Lige så lidt som han, skønt ivrig katolik, ville føre Spanien over til Don Carlos´ klerikale og absolutistiske styrelse, lige så lidt billigede han den kirkefjendske radikalisme, men troede at finde den bedste statsordning i intelligensens aristokrati. I lighed med de Maistre og Müller understregede han samfundsautoriteten som Guds-villet. (Frit efter L. R. Langset: Konservatismen fra Hume til idag. Oslo 1965). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af J. Donoso Cortés:

Frihed, lighed og broderskab - en selvmodsigende talemåde
Småcitater
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Ensayo sobre el catolicismo, liberalismo e socialismo (1851)
Genudg. Barcelona (1985). Eng. v. William M'Donald, Essays on Catholicism, Liberalism and Socialism considered in their fundamental principles. Dublin (1874). Ligeledes M. Vinton Goddard, Philadelphia (1862). Ty. v. G. Maschke, Werke. Weinheim (1989). Se ligeledes Selected Works of Juan Donoso Cortes, red. J. P. Johnson. London (2000)

Lovene (ca. 360 f. Kr.)
Da. v. C. Høeg & H. Røder, Platons Skrifter bnd. 10, Kbh. (1933-41 - genudg. 1992)

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg