< Politisk idehistorie - Den konservative tradition

Idéhitorisk oversigt - Persongalleri

 

Civilisationskritik og filosofi

 

 

Under højst forskelligartede udformninger har det, man kunne betegne som den vestlige civilisationskritik, de sidste to århundrer sat spørgsmålstegn ved den herskende fremskridtstro og dyrkelsen af det, som kunne synes som selvindlysende sandheder i lyset af "Oplysningen", naturvidenskaberne og "moderniteten". Ud fra forskellige udgangspunkter - og med meget forskellige konklusioner - har filosoffer, teologer, sociologer, historikere og politiske tænkere med hver sin vægtning angrebet henholdsvis de moderne ideologier (liberalismen, socialismen), spekulative verdensforklaringer, det liberale demokrati, lighedstænkningen, universalismen og internationalismen, humanismen og rettighedstænkningen, multikulturalismen, tabet af traditionelle værdier, bureaukratiseringen, industrialiseringen, teknologiseringen og det urbaniserede massesamfund. Civilisationskritikken samt de til tider heraf afledte formuleringer om kulturkamp har derfor haft betydning for den konservative tradition. Om end civilisationskritikkernes egne løsningsforslag ikke altid har været tilfredsstillende eller lige tiltalende, kan civilisationskritikken den dag idag virke relevant og vedkommende.

 

 
 
 
 
A. Schopenhauer
(1788-1860)
S. Kierkegaard
(1813-1855)
F. Nietzsche
(1844-1900)
 
 
 
 
V. Pareto
(1848-1922)
M. Weber
(1864-1920)
I. Babbitt
(1865-1933)
 
 
 
 
L. Klages
(1872-1956)
M. Scheler
(1874-1928)
G. K. Chesterton
(1874-1936)
 
 
 
 
C. G. Jung
(1875-1961)
R. Michels
(1876-1936)
A. M. van den Bruck
(1876-1925)
 
 
 
 
O. Spengler
(1880-1936)
J. Ortega y Gasset
(1883-1955)
K. Jaspers
(1883-1969)
 
 
 
 
H. Freyer
(1887–1969)
M. Heidegger
(1889-1976)
G. Marcel
(1889-1973)
 
 
 
 
A. J. Toynbee
(1889-1975)
E. J. Jung
(1894-1934)
J. Evola
(1898-1974)
 
 
 
 
A. Gehlen
(1904-1976)
R. Aron
(1905-1983)
J. Burnham
(1905-1987)
 
 
 
 
R. Weaver
(1910-1963)
P. Johnson
(1928 - )
A. MacIntyre
(1929- )
 
 
 
 
A. Bloom
(1930-1992)
H. Bloom
(1930 - )
C. Lasch
(1932–1994)
 
A. de Benoist
(1943 - )
R. Scruton
(1944- )
J. Carroll
(1944 - )
R. Safranski
(1945 - )
P. Sloterdijk
(1947 - )
A. Finkielkraut
(1949 - )

 

   
 
Under forberedelse
 

 

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg