Marcus Tullius Cicero

(106-43 f.Kr.)

På trods af sin formidling og inddragelse af græsk politisk filosofi værnede Cicero i sine skrifter og i sit politiske virke ihærdigt om den gamle republikanske forfatningsmæssige tradition og den romerske politiske praksis, som han (ganske rigtigt) mente var truet. Det var magtpåliggende for Cicero, at de gamle politiske idealer og institutioner samt den ånd og de sædvaner, der havde hersket i Rom og gjort byen til en stormagt, blev genoplivet. Rom havde nået sin fortræffelighed ad "naturens vej". Den romerske nations enhed, samfundssind og folk, der ikke var en tilfældig sammenhobning af mennesker, var igennem historien blevet formet ved sammenslutning og overenskomster. Rettens og filosofiens evige principper for godt og ondt var således opdaget af lovens og traditionens fædre og det var filosoffernes opgave at bibringe menneskene disse principper. Cicero støttede senatet og dermed aristokratiet, ud fra den overbevisning, at en styreform stod og faldt med "de bedstes" (de visestes) medvirken. Nogle var bedre egnet til at styre end andre, og at de bedst egnede fik en afgørende del i styret var i højeste grad en fordel - også for de svage. Den ideelle forfatning forelå derfor allerede latent i det romerske system, som traditionen havde formet det, idet det omfattede en blandet og velafbalanceret statsforfatning, hvor konsulerne repræsenterede det monarkiske element, senatet det aristokratiske og folkeforsamlingen det demokratiske. Nyere politiske strømninger, repræsenteret af graccherne og de ideer og den politiske linje de havde udstukket før deres død, var dog i færd med at sætte denne balance over styr, hvilket efter Ciceros opfattelse truede den gamle romerske ånd og det politiske system. Graccherne og deres åndelige arvtagere (populares), bl.a. Cæsar, ønskede at basere deres magt alene på folkeforsamlingen, hvor de kunne "vinde folket", hvorved de blot på sigt ville søge at tiltage sig eneherredømmet. Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af Cicero:

Under forberedelse
 

 


Bibliografi:

Om staten (ca. 53 f.Kr. )
Da. overs. i Ciceros filosofiske skrifter, v. Franz Blatt et. al., Kbh. 1968-72. Eng. v. J.E.G. Zetzel, On the Commonwealth and on the Laws (Cambridge Texts in the History of Political Thought). Camebridge (2000)

Om lovene (ca. 53 f. Kr.)
Da. overs. i Ciceros filosofiske skrifter, v. Franz Blatt et. al., Kbh. 1968-72. Eng. v. J.E.G. Zetzel, On the Commonwealth and on the Laws (Cambridge Texts in the History of Political Thought). Camebridge (2000)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg