Winston S. Churchill: Småcitater om kommunisme og socialisme

- Det var med en følelse af dyb gru, tyskerne vendte det giftigste af alle våben mod Rusland. De transporterede Lenin i en plomberet fragtvogn – som en anden kolerabakterie – fra Schweiz til Rusland.

Fra tale i Underhuset, november 1919

- Jeg skal ingenlunde foregive, at jeg ville vælge kommunismen, hvis jeg blev stillet over for valget mellem kommunisme og nazisme. Jeg håber, at jeg ikke skal blive udsat for at overleve i en verden, hvor regeringen tilfaldt en af disse skiftninger.

Fra tale i Underhuset, april, 1937

- Det ville være en grænseløs katastrofe, hvis russisk barbari overvældede de gamle europæiske staters kultur og uafhængighed.

Til udenrigsminister Eden, oktober 1942

- Intet socialistisk system kan opbygges uden et politisk politi. Det vil altid være nødt til at etablere en eller anden form for Gestapo – her vil den sikkert være yderst human i første omgang.

Fra tale, maj 1945

- Socialisme er uadskilligt sammenvævet med totalitært styre og næsegrus tilbedelse af staten.

Fra tale, juni 1945

- Kapitalismens største last er dens ulige fordeling af goderne. Socialismens største last er dens lige fordeling af ulemperne.

Fra tale, oktober 1945

- Medens de tyske u-både præsterede deres værste, kunne de ikke under krigen tvinge os til en brødrationering. Der krævedes en socialistisk regering og socialistiske organisationer for at påligne os den i fredstid, mens havene var åbne og høsten god over alt.

- Fra tale, oktober 1946

- Socialismen er fiaskoens filosofi, uvidenhedens trobekendelse og misundelsens evangelium.

Fra tale, maj 1948

- Intet andet skiller i dag mellem Europa og total underkastelse under kommunistisk tyranni end atombomben i amerikansk værge.

Fra tale oktober 1948

- Der vil oprinde en dag, da det ganske utvivlsomt vil erkendes af hele den civiliserede verden, at det ville have været en ufattelig lykke for menneskeheden, om bolsjevismen var blevet kvalt i fødselen.

Fra tale i Underhuset, januar 1949

- Jeg kan forsikre, at det er ganske unyttigt at diskutere med en kommunist. Det nytter intet at prøve at omvende eller overtale kommunister. Man kan kun beskæftige sig med dem på følgende grundlag – ved at have overlegne styrker til rådighed i det foreliggende tilfælde. De må tillige være overbevist om, at man vil bruge, at man ikke vil betænke sig på at bruge, disse styrker på den ubarmhjertigste måde, hvis det viser sig nødvendigt. Man skal ikke blot overbevise Sovjetregeringen om, at man har overlegne styrker, men også om, at man ikke lader sig holde tilbage af moralske overvejelser fra at bruge disse styrker med total materiel hensynsløshed, hvis forholdene kræver det. Dette er vor største chance for fred, den sikreste vej til friheden.

Fra tale, marts 1949

- Viacheslav Molotov var i besiddelse af fremragende dygtighed og koldblodet hensynsløshed. Han havde overlevet de frygtelige skæbnespil og belastninger, alle bolsjevikiske ledere underkastedes i årene, da revolutionen sejrede. Han havde levet og trivedes i et samfund, hvor stadigt vekslende intriger ledsagedes af en uafladelig trussel om personlig likvidation. Hans kuglerunde hoved, sorte overskæg og forstående blik, hans glatte ansigt, hans talefærdighed og uforstyrrelige ro var passende udtryk for hans karakter og duelighed. Han var bedre end nogen anden egnet til at blive agent og redskab for et uberegneligt politisk maskineri. Jeg har kun mødt ham på lige fod ved forhandlinger, hvorunder han kunne røbe en vis humor, eller ved festborde, hvor han rundhåndet udbragte en lang række konventionelle og meningsløse skåler. Jeg har aldrig set en menneskelig skabning, der mere fuldkomment repræsenterede vor moderne forestilling om en robot. Hvor det drejede sig om udenrigspolitiske affærer, ville Mazarin, Talleyrand og Metternich byde ham velkommen i deres kreds, hvis der da findes en anden verden, hvor bolsjevikker tillader sig selv at komme.

Fra sine krigserindringer, her efter A. Stevns (red.): Winston S. Churchill - Ord Paa Vejen, Kbh. 1954, s.28f.

- Borgerkrigen i Rusland. En krig med få tab og utallige henrettelser.

Efter A. Stevns (red.): Winston S. Churchill - Ord Paa Vejen, Kbh. 1954, s.39

- Jeg har aldrig næret tvivl om, men altid set ganske klart, at kommunismen måtte blive den fare, vor civilisation skulle bekæmpe efter nazismen og fascismens nederlag.

Efter A. Stevns (red.): Winston S. Churchill - Ord Paa Vejen, Kbh. 1954, s.30

- Den største fejl, det konservative parti begik mellem krigene, var, at det i for høj grad lod sig påvirke af socialisternes pacifistiske anskuelser i Underhuset.

Efter A. Stevns (red.): Winston S. Churchill - Ord Paa Vejen, Kbh. 1954, s.31

- Hvis man angriber opsparing, gør man sig samtidig til talsmand for indstillingen: ”Æd, drik og vær munter, thi i morgen kræves din sjæl.” Dette er den inspiration, som bærer, og soten, som hærger socialistisk filosofi.

Efter A. Stevns (red.): Winston S. Churchill - Ord Paa Vejen, Kbh. 1954, s.30

- Inden socialisterne nationaliserede vor industri, burde de have nationaliseret sig selv. De skulle have sat landet over partiet og vist, at de først var briter, dernæst socialister.

Efter A. Stevns (red.): Winston S. Churchill - Ord Paa Vejen, Kbh. 1954, s.30

- Jeg tror ikke, Sovjetrusland ønsker krig. Det russerne ønsker, er at kunne høste krigens frugter og at udvide deres magt og politiske lære ud over alle grænser.

Efter A. Stevns (red.): Winston S. Churchill - Ord Paa Vejen, Kbh. 1954, s.38

 

Læs mere om W. S. Churchill >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg