Winston S. Churchill: Englands udenrigspolitiske linje

- I fire hundrede år har Englands udenrigspolitik været at stå imod den stærkeste, mest aggressive, mest dominerende magt på kontinentet, og specielt at hindre Nederlandene i at falde i hænderne på en sådan magt. Set i historiens lys må disse fire hundrede år med det samme program, på trods af de mange omskiftelser i navn og kendsgerninger, i omstændigheder og betingelser, stå frem som et af de mest bemærkelsesværdige fænomener, man kan se beskrevet i nogen historie om en race, nation, stat eller folk. […] Her er den britiske udenrigspolitiks vidunderlige ubevidste tradition. Alle vore tanker har sit leje i denne tradition den dag i dag. Jeg ved ikke, om der er nogle hændelser, som har ændret eller svækket det grundlag af retfærdighed, visdom, mod og klogskab som vore forfædre handlede ud fra. Jeg ved ikke, om der er hændt noget med menneskets natur, og som på nogen måde angriber gyldigheden af deres slutninger. Jeg kender ikke til noget i den militære, politiske, økonomiske eller videnskabelige situation som kunne få mig til at mene, at vi ikke kan og ikke bør følge den samme vej. Jeg tillader mig at fremsætte denne meget generelle påstand for jer, for jeg tror, at når først den er accepteret, bliver alt det andet meget enklere.

Læg mærke til, at Storbritanniens politik ikke tager nogen hensyn til hvilken nation det er, som søger overherredømme i Europa. Spørgsmålet er ikke om det er Spanien, det franske monarki, det franske kejserdømme, det tyske kejserdømme eller Hitler-regimet. Det har ingenting at gøre med styreformer eller nationer; det begrænser sig udelukkende til spørgsmålet om, hvilken magt er den stærkeste, eller den potentielt dominerende tyran. Det er derfor vi ikke skal være ængstelige for at blive anklaget for at være pro-franske og anti-tyske. Hvis situationen havde været omvendt, kunne vi lige så godt have vært anti-franske og pro-tyske. Det er en statslivets lov, vi her følger og ikke en forholdsregel dikteret af tilfældigheder, eller af sympatier og antipatier eller af nogen anden følelse.

Fra tale marts 1936.

- Der kan aldrig skabes venskab mellem britisk demokrati og nazimagten – den magt, der håner vor kristne etik, som driver sine narre frem med et barbarisk hedenskab, der lovpriser overfaldet og erobringens ånd, som får sin styrke og sine perverse fornøjelse fra forfølgelser, og som, har vi nu set, hensynsløst brutalt truer med sin morderiske magt.

Fra tale i Underhuset, 5. oktober 1938

 

Læs mere om W.S. Churchill >

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg