W. S. Churchill

(1874-1965)

Winston Churchill, "sejrens organisator", soldat, forfatter, politiker. Deltog som ung officer og krigskorrespondent i krigene på Cuba, i Indien, Sudan og Sydafrika. Som konservativt medlem af Underhuset fra 1900 gjorde han sig ofte bemærket med særstandpunkter og gik 1904 over til de liberale. Under Første Verdenskrig deltog Churchill først som marineminister siden aktivt som major ved vestfronten. Fra 1918-21 krigsminister, med bl.a. ekspeditioner 1919-21 mod de russiske kommunister. Som udpræget antisocialist sluttede han sig atter til de konservative. Fra 1933 tog han til orde mod Hitler og siden mod Chamberlains fredspolitik. Sammen med Eden og Duff Cooper forudså han krigen (Arms and the covenant (1938)). Viljefast og urokkelig førte han som premierminister i spidsen for en koalitionsregering det engelske folk igennem Anden Verdenskrig. Efter krigen kritiserede han opløsningen af det engelske imperium og advarede kraftigt om udviklingen i østeuropæiske stater.

Churchill var som Burke i sin lange livsgerning dybt præget af den historiske bevidsthed og af den tro på "Tory democracy" og de engelske institutioner som var Disraelis politiske grundsyn.

Af andre værker kan nævnes: The World Crisis I-IV (1923-29), Great Contemporaries (1937), Second World War I-VI (1948-54), History of the English-speaking Peoples I-IV (1956-58), Frontiers and Wars (1962). (Frit efter L. R. Langset: Konservatismen fra Hume til idag. Oslo 1965). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af W. S. Churchill:

Småcitater - Konservatisme og om det konservative partis mål
Englands udenrigspolitiske linje
Citater fra krigstalerne og om krigen mod Nazi-Tyskland
Småcitater - Om kommunisme og socialisme
Småcitater - Om sin politiske indstilling
Om Islam
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

Arms and the covenant (1938). Da. v. P. de Hemmer Gudme, Mens England sov. Kbh. (1939).

Step by Step (1939). Da. v. P. de Hemmer Gudme, Skridt for Skridt. Kbh. (1939)

Maxims and Reflections (1947)

Defending the West (1981)

En lang række af W. S. Churchills bøger og taler foreligger på dansk. Se endvidere: The Wisdom of Winston Churchill. Being a selection of aphorisms, reflections, precepts, maxims, epigrams, paradoxes and opinions from his parliamentary and public speeches, 1900-1955. Red. F. B. Czarnomski. London (1956). Winston Churchill : his wit and wisdom : selections from his works and speeches. Red. J. House. London (1965). Winston S. Churchill : his complete speeches, 1897-1963 I-VIII. Red. R. Rhodes James. New York (1974).

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg