T. Carlyle

(1795-1881)

Carlyle var digter og historieskriver med en udpræget romantisk tilbøjelighed, stærkt påvirket af tysk idealisme og skotsk puritanisme. Han fremsatte i en række prosaværker kritik af den liberale fremskridtstro - ofte i en blanding af barsk humor og et dunkelt og apokalyptisk sprog (The French Revolution (1837)). Han dyrkede det store menneske (On Heroes (1841)), var betænkelig ved demokratiet og kæmpede imod maskinernes fremtrængen på bekostning af det menneskelige element. Hos ham finder man udtryk for den antikapitalistiske holdning, som prægede så meget af det 19. århundredes konservatisme, og brændende indignation over social nød og uretfærdighed - bl.a. Chartism (1839) og Past and Present (1843). Af andre hovedværker kan nævnes Sign of the Times (1829), Characteristics (1831), Sator Resartus (1836), Latter- Day Pamphlets (1850), Shooting Niagara (1867) (Frit efter L. R. Langset: Konservatismen fra Hume til idag. Oslo 1965). Tilbage til persongalleri >

 


Tekster af T. Carlyle:

Mammon-evangeliet og menneskets genius
 

 


Bibliografi (udvalgte titler):

The French Revolution. A History (1837)
Genudg. London (1989). Da. v. U. Birkedal, Den franske revolution I-III. Kbh. (1917/1926)

Chartism (1839)
Genudg. London (1924)

On Heroes, Hero-worship, and the Heroic in History (1840)Genudg. Berkeley (1993). Da. v. M. S. Dragsdahl, Om heroer, herodyrkelse og det heroiske i historien. Kbh. (1916)

Past and Present (1843)
Genudg. New Haven (1949). Da. v. U. Birkedal, Svundne tider og nye. Kbh. (1892/1916)

 

 

 

 

Nomos modtager gerne relevante tekster af eller indlæg om ovennævnte forfatter

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg