B. Strauss: Småcitater fra presseinterviews

I et videnssamfund kan modsigeren, der henviser til fremskridtets skadelige følger, sådan som den intellektuelle gjorde det i industrisamfundet, slet ikke forekomme. Her ville outsideren eller modsigeren hurtigt blive anset for en, der blot er langsom i opfattelsen, en, som ikke har forstået, hvad det hele drejer sig om.

Der findes ikke længere nogen ægte dumme, eller for nu at udtrykke det positivt, enfoldige mennesker. I stedet for enfoldige mennesker findes der mennesker, der fungerer som en slags kommunikationsrør, som blot lader alt flyde igennem sig, og igennem hvilke der strømmer en flod af snak. Indskrænkethed og naivitet er ingen steder at finde, det er blevet overlakeret med en fernis af overfladisk intelligens. I stedet finder man et lag af meget velinformerede mennesker, som regel blottet for æstetisk sans og helt uden fornemmelse for alt, hvad der ikke handler om informationer. At være informeret er jo en last eller en sygdom.

På scenen ville jeg være erotiker, men i dag er det pornografien, der æstetisk eller bogstaveligt dominerer på teatret. En opførelse er i dag ofte blot et privatpsykopatisk foretagende, som bliver iværksat af analfabeteter, som overhovedet intet læser, ikke engang det stykke, som de har i hænderne, og som altså overhovedet ikke er i besiddelse af noget litterært associationsrum. Derfor bliver sproget også kun brugt som en latterlig rekvisit eller et koragtigt fænomen. Evnen til at udfolde en dialog er forsvundet på samme måde, som et kunsthåndværk kan uddø. Teatrets krop er så syg, at alle parasitter har let adgang, danseteatret eller kunstmarkedet eller filmen eller fjernsynet, alt er muligt. Det kan føre til den ene eller den anden interessante begivenhed, men det kan aldrig bære et stykke. De klassiske stykker hæver sig tårnhøjt over alt, hvad disse ikke-læsere med deres barnagtige intelligens vælger at foretage sig med dem.


Læs mere om Botho Strauss >

 

 

< Tilbage til politisk idéhistorie

 
| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg