Anders Uhrskov (1881-1971) - dansk folkekarakter og egnspræg


Folkemindesamler og museumsleder. Født i Tørring ved Horsens. Tog lærereksamen i 1902 og virkede ved Frederiksborg Højskole 1907-34 og Hillerød Handelsskole 1906-21. Ansat ved Hillerød Folkebibliotek 1933-51. Stifter af Nordsjællands Folkemuseum på Jægerbakken i Hillerød og redaktør af Kultur og Folkeminder 1949 f. og af en ny udgave af Hillerødbogen 1949.

Uhrskov arbejdede siden 1916 utrætteligt og med stor forståelse af folkelivet for indsamlingen og udgivelsen af især nordsjællandske og fynske sagn og folkeminder. Sagnstoffet, der bl.a. blev udgivet i Fynske Sagn (1929) og Sjællandske Sagn (1932), skaffede han både gennem højskoleelever og skolebørn landet over og gennem opråb i pressen. Hans fortrinlige arbejder er inspireret af Evald Tang Kristensen og Thorkild Gravlund, heriblandt de værdifulde studier af dansk folkekarakter og egnspræg, bl.a. Dansk Folkevid I-III (1935-42), Fynbo, Jyde og Sjællandsfar (1941) og Jydsk Sind (1965). (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 

 


 

Udgivelser (kulturhistoriske):

 • Christopher Bruun. Af serien Folkets Førere. Kria og Kbh. 1916. 96 s.

 • Nordsjællandsk Landsbyliv i ældre Tid. Paa Grundlag af fhv. Folketingsmand Lars Larsens Beretninger. Aarbog for Frederiksborg Amts historiske Samfund. 1918. 174 s.

 • To nordsjællænderes Erindringer (Lars Larsen og Niels Pedersen). Nordsjællandsk Folkeliv I. 1921. 170 s.

 • Folkesagn. Nordsjællandsk Folkeliv II. Kbh. og Hillerød. 1922. 233 s.

 • Sagn og Tro. Nordsjællandsk Folkeliv III. Kbh. 1923. 206 s.

 • Højtid. Nordsjællandsk Folkeliv IV. Kbh. og Hillerød. 1924. 204 s.

 • Dagligt Liv. Nordsjællandsk Folkeliv V. Kbh. og Hillerød. 1924. 245 s.

 • Nordsjællandsk Folkemuseum. Det gamle Husmandssted. 1925. 32 s.

 • Kurlæge P. C. Bjerregaard. Friser af Kr. Kongstad. Kbh. Hillerød. 1927. 135 s.

 • To gamle fortæller (Ferdinand Svedstrup og Jens Thomassen). Liv og Levned I. Kbh. 1927.

 • Bonde og Borger (Anders Christensen "en nordsjællandsk Bondes Erindringer", B. Kjølner og Martin Olsen). Liv og Levned II. Kbh. og Hillerød. 1928. 168 s.

 • Skæbner (Peder Olsen, Chr. Jul. Jensen, Jens Chr. Andersen, Lars Nielsen). Liv og Levned I. Kbh. og Hillerød. 1929. 143 s.

 • Fynske Sagn. Med tegninger af Kristian Kongstad. Kbh. 1929. 200 s.

 • Kristian Kongstad. Kbh. 1930. 76 s.

 • Friskolefolk I-II. Kbh. 1931.

 • Sjællandske Sagn. Kbh. og Hillerød. 1932. 191 s.

 • Fynsk Landsbyliv i gamle Dage. Gaardmand Kristian Andersen fortæller. Kbh. og Hillerød. 1932. 143 s.

 • Kulsvierbogen. Skildringer på nordsjællandsk Folkemaal. Kbh. 1933. 176 s.

 • Dansk Folkevid. I. Kbh. 1935. 159 s.

 • Dansk Folkevid II. Kbh. 1936.

 • Fra Stavnsbaand til vore Dage. Skildringer af Nordsjællands Kulturhistorie. I-III. Hillerød 1938-40. 1.: Fra Landbrugets Verden 2.: Handel, Haandværk, Fiskeri 3.: Fra Land og By.

 • Fynbo, Jyde og Sjællandsfar. En Række Livsbilleder. Kbh. 1941. 126 s.

 • Dansk Folkevid III. 1942. 127 s.

 • Uhrskovgaard og Slægten Uhrskov. Hillerød. 1944. 98 s.

 • Frederiksborg Amt i Litteraturen. En Bibliografi. Kbh. 1946. 122 s.

 • Han var min Fader (Kristen Uhrskov). Kbh. 1948. 137 s.

 • Hillerødbogen. Hillerød. 1948. 549 s.

 • Et stykke Danmark. 1951.

 • Modersmaal. Hillerød 1951. 22 s.

 • Kulturbilleder fra Hillerød og Omegn 1801-48. Hillerød. 1955. 151 s.

 • Nye Kulturbilleder fra Hillerød og omegn 1849-1914. Hillerød. 1956. 157 s.

 • Landsmænd. Tre Livsbilleder. Kbh. Hillerød. 1957. 88 s.

 • Gribskov i dansk åndsliv. Udg. af Rud. Pallesen. Hillerød. 1957. 80 s.

 • En Bog om Byskov. Menneske, Skolemand, Tænker. Hillerød. 1960. 156 s.

 • Mindesmærker i Nordsjælland. Udg. af Nordsjællands Museumsforening. 1962. Red. AU. 206 s.

 • Et Liv i Arbejde. Nogle Erindringer. Hillerød. 1963. 183 s.

 • Landsbyfolk. Det danske Sind I. Hillerød. 1964. 184 s.

 • Købstadsfolk. Det danske Sind II. Hillerød. 1965. 214 s.

 • Jydsk Sind. I sammenligning med fynsk og sjællandsk. Det danske Sind III. Hillerød. 1965. 220 s.

 • Gribskov fortæller. Et stykke kulturhistorie. Det danske Sind IV. Hillerød. 1966. 136 s.

 • Kulsvierbogen. Skildringer på nordsjællandsk Folkemål. 2 udg. Det danske Sind V. Hillerød. 1967. 175 s.

 • Hesten, menneskets medhjælp. Det danske Sind VI. Hillerød. 1967. 143 s.

 • Dansk Folkevid. 1. Saml. 2. udg. Det danske Sind VII. Hillerød. 1968.

 • Dansk Folkevid. 2. Saml. 2. udg. Det danske Sind VIII. Hillerød. 1968.

 • Fra Landsby og Købstad. En række Livsbilleder til Belysning af dansk Kultur. Det danske Sind IX. Hillerød. 1969. 158 s.

 • Fra Adam til robot. Arbejdet - historisk og aktuelt. (I samarbejde med Jan Lindhardt). Kbh. 1997. 308 s.

 


 

Tekster af Anders Uhrskov:

Under forberedelse

 

 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg