Axel Olrik (1864-1917) - Danskforskeren

 

 

 

 

Levnedskildring under forberedelse

 

 

 

 

 

 

Læs endvidere:

Gudmund Schütte: Danskforskeren Axel Olrik

 

 


 

Udgivelser:

 • Bjarkemål, gengivet efter Sakse i olddansk versemål. Særtryk af Historisk Månedsskrift VI 1886 jan.-juni s. 244-256. Odense 1886. 15 s. (Genudg. 1982).

 • Folkeviser fra Sønderjylland meddelte af Axel Olrik. Særtryk af Sønderjydske Årbøger 1889 s. 58-84. Kbh. 1889. 31 s.

 • Danmarks gamle Folkeviser. V. Nr. 255-315: Ridderviser med kvindelig Hovedperson og fortrinsvis ulykkelig Udgang. Udgivne af Svend Grundtvig. Efter Udgiverens Død fuldført af A. O. Kbh. 1877-1890.

 • Kilderne til Sakses Oldhistorie. En litteraturhistorisk Undersøgelse. I.: Forsøg på en Tvedeling af Kilderne. Særtryk af Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1892 s. 1-34. Kbh. 1892. 134 s.

 • Skjoldungasaga i Arngrim Jonssons Udtog. Særtryk af Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1894 s. 83-164. Kbh. 1894.

 • Kilderne til Sakses Oldhistorie. En litteraturhistorisk Undersøgelse. II: Norröne Sagaer og danske Sagn. Kbh. 1894. 316 s.

 • Danmarks gamle Folkeviser. VI. Nr. 316-386. Ridderviser med mandlig Hovedperson, især om Fejde, Hævn og Ulykke. Kbh. 1895-1898. Udg. af A. O.

 • Folkeminder, kort Overblik med særligt Hensyn til nordiske Forhold. Særtryk af Salmonsens Konversationsleksikon s. 792-99. Kbh. 1897. 26 s.

 • Danske Oldkvad i Sakses Historie. Gengivne af A. O. Kbh. 1898. 32 s.

 • Dansk Navneskik. Betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. Maj 1898 nedsatte Kommission ved Fredrik Nielsen, Axel Olrik, Johannes C. H. R. Steenstrup. Kbh. 1899. 169 s.

 • Danske Folkeviser med gamle Melodier. Musikken lagt til Rette ved Thomas Laub, Teksten ved A. O. Folkeudgave. Kbh. 1899.

 • Danske Folkeviser i Udvalg ved A. O. Under Medvirkning af Ida Falbe-Hansen. Kbh. 1899. I-II. 91 + 175 s.

 • Danmarks gamle Folkeviser. VII. Nr. 387-466. Ridderviser med mandlig Hovedperson, især Kærlighedsviser. Kbh. 1899.

 • Danske Heltesagn. Tegninger af Lorens Frølich. Tekst af A. O. Kbh. 1900. 94 s.

 • Til Danmarks Heltesagn. Støttepunkter for Forelæsninger. Trykt som Manuskript. Kbh. 1901. 8 s.

 • Danmarks Heltedigtning. En Oltidsstudie. 1903-10. I: Rolf Krake og Den ældre Skjoldungrække. 1903.

 • Om Ragnarok. Særtryk af Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1902 s. 157-291. Kbh. 1902.

 • Danmarks Heltedigtning. En Oldtidsstudie. Første Del. Rolf Krake og den ældre Skjoldungrække. Kbh. 1903. 352 s.

 • Danmarks gamle Folkeviser. VIII-IX. Nr. 467-539. Romanviser. Sene lyriske Viser. Efterslæt I-II. Kbh. 1905-1923. Udg. af A. O. og H. Grüner-Nielsen.

 • Nordisk Aandsliv i Vikingetid og tidlig Middelalder. Aftryk af Verdenskulturen III s. 252-352. Kbh. & Kristiania 1907. 108 s. (2. udvidede udgave 1927).

 • Fra dansk Folkemindesamling [I]. Meddelelser og Spörsmål. Danmarks Folkeminder Nr 1. Kbh. 1908. 115 s.

 • Loke i nyere Folkeoverlevering. Danmarks Folkeminder Nr. 3. Særtryk af Danske Studier 1908 s. 193-207, 1909 s. 69-84. Kbh. 1909. 16 s.

 • Episke Love i Folkedigtningen. Særtryk af Danske Studier 1908 s. 69-89. 1908.

 • Danske Folkeviser i Udvalg, ved A. O. Under Medvirkning af Ida Falbe-Hansen. Anden Samling. Kbh. 1909.

 • Danmarks Heltedigtning. En Oltidsstudie. Anden Del. Starkad den Gamle og den yngre Skjoldungrække. Kbh. 1910.

 • Dansk Folkemindesamling (D.F.S.). The national collection of folklore in Copenhagen. Helsingfors 1910. 9 s.

 • Arnald Islænding. Særtryk af Nordisk tidsskrift för vetenskap, konst och industri. 1911. s. 250-262. 1911.

 • Om Ragnarok. Anden Afdeling. Ragnarokforestillingernes Udspring. Særtryk af Danske Studier 1913 s. 1-284. Kbh. 1914. 295 s.

 • Danske Sagn og Æventyr fra Folkemunde. Udvalg ved A. O. Billeder af Niels Skovgaard. Kbh. 1913. 76 s. (2. saml. 1918, 3. saml. 1923, 4. saml. 1929).

 • Moltke Moe. Personlige Minder. 1915. 55 s.

 • Eddamytologien. Særtryk af Nordisk tidsskrift för vetenskap, konst och industri 1917 s. 81-93. 1917.

 • Folkelige Afhandlinger. Efter Forfatterens Død udvalgte og udgivne af Hans Ellekilde. 1919. 205 s.

 • Nogle Grundsætninger for Sagnforskning. Efter Forfatterens udgivet af Danske Folkemindesamling ved Hans Ellekilde. Danmarks Folkeminder Nr. 23. 1921. 199 s.

 • Nordens Gudeverden. I: Vætter og Helligdomme. Færdiggjort og udgivet af Hans Ellekilde. Kbh. 1926-1951. viii + 588 s.

 • Nordens Gudeverden. II: Aarets Ring. Færdiggjort og udgivet af Hans Ellekilde. Kbh. 1951. xii + 596 s.

 • Axel Olriks Breve til Holger Begtrup. Kbh. & Kristiania 1924. 98 s.

 • Nordens Gudeverden. Bind I: Vætter og Helligdomme. Sammen med Hans Ellekilde.

 • Nordens Trylleviser. Udgivet af Anders Bjerrum og Inger M. Boberg. Kbh. 1934. 209 s.

 • Ingjalds Kvadet. 1944. Med Forord af Ejnar Thomsen, Tegninger af Marlie Brande. 1944. 36 s.

 


Tekster af Axel Olrik:

Den nordiske nationalitetsforskel i sin tidligste fremtræden (1898)

Danerne ved deres fremtræden i historien (1903)

Axel Olrik og Hans Ellekilde: H. F. Feilberg og Folkeminderne (1921)

 

 

 
 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg