Thorkild Gravlund (1879-1939) - Folkepsykolog og hjemstavnsforfatter

Forfatter og folkemindeforsker. Fik både som skønlitterær og kulturhistorisk forfatter stor betydning i mellemkrigsårene. Faderen, der var landsbylærer, beskæftigede sig med indsamling af gamle marknavne, og sønnen fik Jens Kamps klassiske værk Danske Folkeminder som ynglingslæsning. Tiden på lærerskolen i Jonstrup brugte han til at studere oldtidshistorien, og i Ribe tog læsning af ligstene hans tid. Efter et par år opgav han helt uddannelsen og foretrak at drive studier på egen hånd. Som 21-årig begyndte han at skrive kronikker og fortællinger, og i 1903 fik han med Vilhelm Andersens hjælp udgivet sin første roman, Øen, der skildrede dagliglivet på Reersø blandt fiskere og bønder og deres kærlighed til hjemstavnen. Han kom i forbindelse med Axel Olrik og Dansk Folkemindesamling, der udgav hans første studier vedrørende karakteristiske forskelle og ligheder mellem sjællændere og jyder, fynboer, lollænder og falstringer, samlet 1919 under titlen Dansk Folkekarakter I-III.

Hans særlige område inden for folkemindeforskningen var det folkepsykologiske studie, hvorigennem han søgte at klare og skildre almuens medfødte tankegang og give et bidrag til dens almindelige lynne inden for forskellige landsdele og bygder, især fremhævede han de gamle nationale enheder syslet, herredet og sognet. I Dansk Bygd I-III (1917-30), Herredsbogen I-III (1926-1930), Sysselbogen (1931) og i serien Af Danskens Historie I-V (1923-1928) søgte han at give sine iagttagelser et historisk perspektiv, bl.a. gennemgik han i Danerloven (1925) Skånske Lov, Eriks sjællandske Lov, Valdemars sjællandske Lov og Jyske Lov som udtryk for "fire Folkesind, der taler om Danerriget".

Gravlunds arbejder viste fortrolighed med det jævne folks tankegang, og han forstod med lune at klargøre den enkelte egns hjemstavnskultur. De mange kulturhistoriske studier og optegnelser kom også andre folkemindeforskere til gode, herunder August F. Schmidt, der tilegnede sin bog Oldermand og Bystævne fra 1945 til "Mindet om Thorkild Gravlund", og Anders Uhrskov, der bl.a. i Jydsk Sind (1965) fortsatte hans studier over folkekarakteren. (Introduktion v. Arild H. Kierkegaard)

 

Læs endvidere:

Thorkild Gravlund i dansk identitetshistorie [Læs mere]

 

 


 

Udgivelser (folkloristiske):

 • Dansk Folkekarakter. Sjællændere og Jyder. Danmarks Folkeminder Nr. 7. Kbh. 1911. 122 s.

 • Dansk Folkekarakter. Fynboer. Danmarks Folkeminder Nr. 14. Kbh. 1914. 126 s.

 • Landsmands Lov, folkelige Iagttagelser. Kbh. 1916. 148 s.

 • Dansk Bygd I. Kbh. 1917. 142 s.

 • Herredet. Kbh. 1919. 254 s.

 • Dansk Folkekarakter. Sjællændere og Jyder. Fynboer. Lollændere og Falstringer. Kbh. 1919. 373 s.

 • Under Grændsens Lov. 1921. 31 s.

 • Nationalisme. Foredrag i Studenterforeningen December 1921. Kbh. 1922. 16 s.

 • Dansk Bygd II. Kbh. 1922. 148 s.

 • Skelstene. Et Rids af Danskens Historie. Kbh. 1923. 40 s.

 • Øsagnet. Af Danskens Historie II. Kbh. 1923. 52 s.

 • Kongerejsen. Af Danskens Historie III. Kbh. 1924. 74 s.

 • Danerloven. De danske Middelalderlove i Skildringer. Af Danskens Historie IV. Kbh. 1925. 255 s.

 • Kongesagn, genfortalt efter Sakse. Kbh. & Flensborg 1926. 57 s.

 • Herredsbogen I. Sjælland. Kbh. 1926. 158 s.

 • Vi flokkes. Kbh. 1927. 191 s.

 • Vandringer i Nationalmuseet. Af Danskens Historie V. Kbh. 1928. 109 s.

 • Bygd. Tidsskrift for Oplysning om Folket. Redaktion af Thorkild Gravlund. Kbh. 1928-1929.

 • Folket af Ælde. Hilsen fra Reersø. Julen 1929. Kbh. 1929. 15 s.

 • Dansk Bygd III. Kbh. 1930. 221 s.

 • Herredsbogen II. Jylland. Kbh. 1930. 340 s.

 • Herredsbogen III. Sønderjylland og Øerne. Kbh. 1930. 194 s.

 • Sysselbogen. Kbh. 1931. 274 s.

 • Det bakkede Land. Kbh. 1933. 144 s.

 • Reersø Land. Slagelse 1933. 218 s.

 • Samtåler poe sjællandsk om gove gammel Dave og nye tovlige mellem Thorkild Gravlund og I.A. Hansen. Roskilde 1934. 88 s.

 • Tingstenene paa Ringsted Torv og Sjællands Landsting. Thorkild Gravlund, Anne Hoff og J. V. Christensen. Særtryk af artikler i Ringsted Folketidende. Ringsted 1934. 69 s.

Om Thorkild Gravlund:

 • Cai M. Woel: Thorkild Gravlund. Arbejder og Indsats. Woels Forlag. 1927. 130 s.

 • Cai M. Woel: Arbejder af Thorkild Gravlund (Bibliografi). Woels Forlag, 1928. 95 s.

 • Hilsen til Thorkild Gravlund paa hans 50 Aars Fødselsdag. Samlet af Cai M. Woel. Woels Forlag, 1929. 95 s.

 • H. P. Hansen: Thorkild Gravlund. Asas forlag. 1953. 51 s.

 • Peter Neerup Buhl: Thorkild Gravlund - folkets digter. Danskerens Forlag. 1997. 108 s.

 


 

Tekster af Thorkild Gravlund:

Thorkild Gravlund: Solidarisk (1936)

Thorkild Gravlund: Det nationale livssyn (1939)

 

 

 

 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg