Evald Tang Kristensen (1843-1929) - en vandrer i Danmark

 

 

 


Levnedsskildring under forberedelse

 

 

 

 

 

 

 


 

Udgivelser:

 • Jydske Folkeviser, Toner, Sagn og Æventyr. 1. Hefte. Kbh. 1868. 40 s.

 • Jydske Folkeviser og Toner. 2. Hefte. Kbh. 1868. 48 s.

 • Jydske Folkeviser og Toner, samlede af Folkemunde, især i Hammerum Herred. Jydske Folkeminder I. Kbh. 1871. 34 + 368 s.

 • Gamle jyske Folkeviser, samlede af Folkemunde, især i Hammerum Herred. Jydske Folkeminder II. Kbh. 1876. 12 + 400 s.

 • Jyske Folkesagn. Jyske Folkeminder III. Kbh. 1876. 16 + 347 s.

 • Dansk Billed A B C. (I samarbejde med Emil Sauter). Kbh. 1879.

 • Ny Billed A B C. (I samarbejde med Emil Sauter). Kbh. 1879.

 • Sagn fra Jylland. Jyske Folkeminder IV. Kbh. 1880. 412 s.

 • Æventyr fra Jylland. Jyske Folkeminder V. Kbh. 1881. 16 + 384 s.

 • Steen Steensen Blichers Liv og Gjerning, kortelig fremstillet af Evald Tang Kristensen og M. A. S. Lund. Kbh. 1882. 96 s.

 • Sagn og Overtro fra Jylland. Jyske Folkeminder VI. Kbh. 1883. 392 s.

 • Æventyr fra Jylland. Anden Samling. Jyske Folkeminder VII. Viborg 1884. 16 + 384 s.

 • Skattegraveren. Et tidsskrift, udgivet af "Dansk samfund til indsamling af folkeminder" ved E. T. Kristensen. I.-II. Halvaargang. Kolding. 1884.

 • Skattegraveren. III.-IV. Halvaargang. Kolding. 1885.

 • Sagn og overtro fra Jylland. Anden samlings første afdeling. Jyske folkeminder VIII. Kolding. 1886. 404 s.

 • Skattegraveren. V.-VI. Halvaargang. Kolding. 1886.

 • Skattegraveren. VII.-VIII. Halvaargang. Kolding. 1887.

 • Vindt mølle og dens ejere. Viborg. 1887. 40 s.

 • Heden. Bidrag i M. Galschiøts samleværk "Danmark i Skildringer og Billeder". I. 1887. s. 396-435. Ill. af forskellige danske Kunstnere.

 • Sagn og overtro fra Jylland. Anden samlings anden afdeling. Jyske folkeminder IX. Kolding. 1888. 392 s.

 • Danske folkeæventyr, optegnede af Folkemindesamfundets medlemmer og udarbejdede af Evald Tang Kristensen. (Udkom i tre hæfter). Viborg. 1884-88. 380 s.

 • Skattegraveren. IX.-X. Halvaargang. Kolding. 1888.

 • 100 gamle jyske Folkeviser. Jyske Folkeminder X. Viborg. 1889. 396 s.

 • Nogle Efterretninger om Herregaarden Lerchenfeldt's (Bonderup's) ældre Historie. Viborg. 1889. 104 s.

 • Skattegraveren. XI.-XII. Halvaargang. Kolding. 1889.

 • Danske ordsprog og mundheld, skjæmtesprog, stedlige talemaader, ordspil og samtaleord. Kolding. 1890. 16 + 658 s.

 • Mikkel Skrædders Historier. Viborg. 1890. 72 s.

 • Efterslæt til "Skattegraveren". Kolding. 1890. 280 s.

 • Gamle Viser i Folkemunde. Fjerde Samling. Jyske Folkeminder XI. Viborg. 1891. 16 + 416 s. (S. 353-416 er nodebilag).

 • Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, som det er blevet ført i mands minde, samt enkelte oplysende sidestykker fra øerne. Kolding. 1891-94. I.-VI. Afdeling. I. Afdeling: Om fortidens landbrug; II. Afdeling: Fra hoveriets tid; III. Afdeling: Husene og livet deri; IV. Afdeling: De selskabelige sammenkomster og festerne; V. Afdeling: Livet uden døre; VI. Afdeling: Vore fædres tankesæt og åndsliv.

 • Øen Holmsland og dens Klit, beskrevet særlig med kulturhistorisk Hensyn. Viborg. 1891. 64 s.

 • Øen Anholt i sagn og sæd efter gamle folks mundtlige meddelelser. Kbh. 1891. 128 s.

 • Mosekonen brygger. Æventyr og Legender, samlede af Evald Tang Kristensen, fortalte af Børge Janssen. Med Tegninger af danske Kunstnere. Kbh. 1891. 156 s.

 • Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder. Samlede og tildels optegnede af Evald Tang Kristensen. I. Afdeling: Bjærgfolk. Aarhus. 1892. 460 s.

 • Kuriøse Overhøringer i Skole og Kirke. Optegnede efter Folkemunde til lærerigt Eksempel og megen Fornøjelse for nuværende og vordende Pædagoger. 1. Samling. Aarhus. 1892. 96 s.

 • Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede fortællinger. Samlede af folkemunde. Viborg. 1892. 176 s.

 • Danske Sagn. II. Afdeling: Ellefolk, Nisser og adskillige Uhyrer, samt religiøse Sagn, Lys og Varsler. Aarhus. 1893. 592 s.

 • Æventyr fra Jylland. Tredje Samling. Jyske Folkeminder XII. Kbh. 1895. 368 + 28 s.

 • Danske Sagn. III. Afdeling: Kjæmper. Kirker. Andre stedlige Sagn. Skatte. Silkeborg. 1895. 494 s.

 • Smådigte af en jysk bondepige. [Udgivet af Evald Tang Kristensen]. Kolding. 1895. 128 s.

 • Danske Sagn. IV. Afdeling: Personsagn. Aarhus. 1896. 636 s.

 • Danske Dyrefabler og Kjæderemser. Aarhus. 1896. 248 s. (S. 237-46 er nodebilag).

 • Danske Børnerim, Remser og Lege. Aarhus. 1896. 752 s. (Er udkommet i to halvbind, hvoraf sidste halvbind først forelå i 1897).

 • Fra Bindestue og Kølle. Jyske Folkeæventyr. Første Samling. Kbh. 1896. 168 s.

 • Æventyr fra Jylland. Fjerde Samling. Jyske Folkeminder XIII. Aarhus. 1897. 392 s.

 • Danske Sagn. V. Afdeling: Spøgeri og Gjenfærd. Silkeborg. 1897. 612 s.

 • Bindestuens Saga. Jyske Folkeæventyr. Kbh. 1897. 160 s.

 • Fra Bindestue og Kølle. Jyske Folkeæventyr. Anden Samling. Kbh. 1897.

 • Fra Mindebo. Jyske Folkeæventyr. Aarhus. 1898. 160 s.

 • En gammel Veterans Oplevelser i Krigen 1849 og 50, fortalte af ham selv. Vejle. 1898. 40 s. (Føljeton til Vejle Amts Avis).

 • Vore Fædres Kirketjeneste, belyst ved Exempler, optegnede efter Folkemunde. Med et Tillæg om Præster og Degne og Studenter. Aarhus. 1899. 256 s.

 • Kuriøse Overhøringer i Skole og Kirke. Anden Samling. Aarhus. 1899. 96 s.

 • Skizzer og Bladartikler af St. St. Blicher. Samlede og udgivne af Evald Tang Kristensen. Første Samling. Vejle. 1899. 160 s. (Føljeton til Vejle Amts Folkeblad).

 • Danske Sagn. VI. Afdelings første Halvdel: Djævelkunster, Kloge Mænd og Koner. Aarhus 1900. 448 s.

 • Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. Tillægsbind. Aarhus. 1900-02. I.-VI. Afdeling. I. Afdeling: Om fortidens landbrug; II. Afdeling: Fra hoveriets tid; III. Afdeling: Husene og livet deri; IV Afdeling: De selskabelige sammenkomster og festerne; V. Afdeling: Livet uden døre; VI. Afdeling: Vore fædres tankesæt og åndsliv. (I denne sidste afdeling findes meddelerregister, stedregister, personregister og indholdsfortegnelse til begge rækker).

 • Danske Skjæmtesagn. Første Samling. Aarhus. 1900. 272 s.

 • Danske Sagn. VI. Afdelings anden Halvdel: Hekseri og Sygdomme. Aarhus. 1901. 642 s. Meddelerregister og stedregister.

 • Et hundrede gamle danske Skjæmteviser efter nutidssang. Aarhus. 1901. 312 s. + 92 s. Nodestik.

 • Molbo- og Aggerbohistorier samt andre dermed beslægtede fortællinger. Anden Samling. Aarhus. 1903. 168 s.

 • Danske Folkegaader. Efter trykte og utrykte Kilder. Struer. 1913. 320 s.

 • Gjellerup Sogns Degnehistorie samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der. Vejle. 1917. 88 s.

 • Ole Veed-Fald. En Levnedsskildring. Vejle. 1918. 88 s.

 • Almanak Optegnelser af Præsterne Hr. Niels Sørensen Rømer og Hr. Peder Laugesen Fanø. Vejle. 1918. 136 s.

 • St. St. Blicher's Afskedsprædiken holdt i Torning Kirke d. 16. Oktober 1825, efter at han var bleven kaldet til Spentrup-Gassum. Med en Efterskrift af Evald Tang Kristensen. Vejle. 1919. 15 s.

 • Gamle Raad for Sygdomme hos Mennesket. Uddragne af ældre Manuskripter. Viborg. 1922. 336 s.

 • Minder og Oplevelser. Første Bind. Viborg 1923. 304 s. ill.

 • Minder og Oplevelser. Andet Bind. Viborg 1924. 416 s. ill.

 • Minder og Oplevelser. Tredje Bind. Viborg 1925. 512 s. ill.

 • Gamle Kildevæld. Nogle Billeder af Visesangere og Æventyrfortællere. Viborg. 1927. 144 s. 132 portrætter.

 • Afsnit i Vejle By's Historie. Vejle. 1927. Vejle i ældgamle Dage. S. 1-20; Borgmestre fra 1423-1682. S. 141-46; Raadmænd 1468-1680. S. 153-54; Sct. Nicolaj Kirke. S. 166-71; Byens hellige Kilder. S. 199-201.

 • Minder og Oplevelser. Fjerde Bind. Viborg 1928. 448 s. ill.

 • Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Ny Række. I. Afdeling: Bjærgfolk. Kbh. 1928. 304 s.

 • Danske Sagn. Ny Række. II. Afdeling: Ellefolk, Nisser o.s.v. Religiøse Sagn, Lys og Varsler. Kbh. 1928. 528 s.

 • Heden, saaledes som den var ca. 1880. Kbh. 1930. 63 s. ill. (Optryk af bidrag i Galschiøt: Danmark i Skildringer og Billeder).

 • Danske Sagn. Ny Række. Udgivet af Johannes Evald Tang Kristensen. III. Afdeling: Kjæmper, Kirker, andre stedlige Sagn, Skatte. Kbh. 1931. 331 s.

 • Danske Sagn. Ny Række. Udgivet af Johs. E. Tang Kristensen. IV. Afdeling: Personsagn. Kbh. 1932. 466 s.

 • Danske Sagn. Ny Række. Udgivet af Johs. E. Tang Kristensen. V. Afdeling: Spøgeri og Gjenfærd. Kbh. 1934. 443 s.

 • Danske Sagn. Ny Række. Udgivet af Johs. E. Tang Kristensen. VI. Afdeling: Djævelkunster, Kloge Mænd og Koner, Hekseri, Sygdomme. Kbh. 1936. 344 s.

 • Danske Sagn. Ny Række. Udgivet af Johs. E. Tang Kristensen. Registre. Kbh. 1939. 125 s.

 • Evald Tang Kristensen 1843-1943. En Samling Artikler og en Bibliografi ved Johs. E. Tang Kristensen. København 1943. 129 s.

Om Evald Tang Kristensen:

 • Cai M. Woel: Evald Tang Kristensen. En Vandrer i Danmark. Kbh. 1929. 90 s.

 • Joan Rockwell: Evald Tang Kristensen. A lifelong adventure in folklore. Aalborg 1982. 415 s.

 • Eske K. Mathiesen (red.): Tyve breve til folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Kbh. 1983. 117 s.

 • Else Marie Kofod: Evald Tang Kristensens syn på folkeminderne. København 1984. 210 s.

 • Else Marie Kofod & Jens Henrik Koudal (red.): 12 x Tang. Artikler om den mangesidige Evald Tang Kristensen. Kbh. 1993. 126 s.

 


 

Tekster af Evald Tang Kristensen:

Om vor Folkedigtnings dannende Indflydelse (1876)

Et lille Dagbogs-Brudstykke (1879)

Småtræk af Kjæltringernes Liv (1888)

Billeder af det jyske Landboliv (1888)

Visesangere og Eventyrfortællere i Jylland (1898)

Om gamle Folks Villighed til at fortælle for mig (1902)

 

 

 


< Kulturhistorie - Samlere og forskere

| FORSIDE | DANSK KULTURKAMP | DOKUMENTATIONSCENTER | POLITISK IDÉHISTORIE | UDGIVELSER OG MEDIER | SØG |
Søg